วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บูรณาการกับสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมบูรณาการกับสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอช่วงเวลาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ที่ อบต.ป่าซาง เรื่องที่สองสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล เรื่องที่สามเล่าโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อแก้ไขความยากจน ที่อำเภอได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย  ต้องขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอและทีมงานมา ณ ที่นี้ด้วย


 ไม่ได้ออกเยี่ยมประชาชน  แต่ประชาชนมาเยี่ยมที่หอประชุมอำเภอ ก็ขอเวลาสอบถามปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาล


ไม่มีความคิดเห็น: