วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือนของข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


นายวิทยา จินตนาวัฒน์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ ๒๘ อสิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
  

ไม่มีความคิดเห็น: