วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สร้างความรู้โรคพิษสุนัขบ้าและวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกปฎิบัติงานสร้างการรับรู้ด้านปศุสัตว์และชี้แจงข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

บรรยายนำร่อง

ดูเรื่องราวการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่โบราณ 

ชมภาพการป่วยของคนที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าที่น่ากลัว

ปิดท้ายด้วยการโชว์ป้ายการรณรงค์ป้องกันโรค เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงพิษร้ายของโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่มีความคิดเห็น: