วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาพการมอบเมล็ดพันธ์หญ้าอาหารสัตว์ให้กลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

หมู่บ้านพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ที่มีการส้ร้างแปลงหญ้าและบ่อแก๊สชีวภาพแต่บ่อแกสพังหมดแล้วปีนี้มีเมล็ดหญ้ามาเสริมรอฝนตกค่อยไถค่อบปลูก

ไม่มีความคิดเห็น: