วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้วายชนม์ และขอจิตดวงวิญญาณของคุณพ่อไสว ชื้อโสภณ สู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

แจ้ง สัตวแพทย์ รุ่น 49 กรมปศุสัตว์
เรื่อง งานขาว - ดำ
- ด้วย คุณพ่อไสว ชื้อโสภณ อายุ 89 ปี คุณพ่อหมอติ่ง (สุทธิพงศ์ ชื้อโสภณ) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา
- เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสวนดอก ถ.บุญวาทย์ อ. เมือง จ.ลำปาง
- ทุกคืน เวลา 19.30 น.ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2567 มีพิธีสวดอภิธรรม
- เรียนเชิญเพื่อนสัตวแพทย์ รุ่น 49 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
- จะทำการฌาปณกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
- ในนามสัตวแพทย์ รุ่น 49 กรมปศุสัตว์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้วายชนม์ และขอจิตดวงวิญญาณของคุณพ่อไสว ชื้อโสภณ สู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ