วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล นำทีมงานเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรวิจัยอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอดอยหลวง

 เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล นำทีมงานออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรวิจัยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอดอยหลวง โดยนัดพบกันที่ หอประชุมบ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ท่านอาจารย์ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงและตั้งคำถามกับกลุ่มเกษตรกรว่าหากว่าเจ้าหหน้าที่วิจััยได้ถอยออกมาอยู่เป็นพี่เลี้ยงข้างๆ เกษตรกรทั้งกลุ่มจะทำอย่างไร เพราะตามเป้าหมายโครงการวิจัยเราต้องการความยั่งยืน ให้เกษตรกรพึ่งตนเองให้ได้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำได้อย่างต่อเนืองตลอด ครบวงจร ของการผลิตต้นนำ้ กลางน้ำ ปลายน้ำ การตลาดที่ไปได้ดี สม่ำเสมอเป็นที่พึงพอใจตลอดเวลา ไม่หยุดหายไปกับงานวิจัย
 นอกจากนั้นอาจารย์ยังออกเดินเยี่ยมฟาร์มขของเกษตรกรคนเก่งที่ จัดการการเลี้ยงได้ดีมีภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาที่ไก่ประดูไม่ฟักไข่ ไข่ซ้อนรังกัน  เช่น การใช้แม่ไก่พื้นเมืองมาฟักแทนไก่ประดู่ที่ฟักไม่เก่ง  จัดหารังไ่ไว้มากกว่าจำนวนแม่ไก่ เอาตระใคร้หอมมาทำรังไข่ป้องกันยุงแมลงรบกวน  จับแม่ไก่อบน้ำเพื่อให้ลืมลูกกลับมาไข่รอบใหม่ เป็นต้น

เสร็จจากการดูฟาร์มอาจารย์ศิริพร ไปดูโรงฆ่าสัตว์ปีกที่กลุ่มห้วยห้างได้ยื่นของใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการโรงฆ่าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร..ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิยาลัยแม่โจ้และทีมงานเป็นอย่างสูง ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ ให้คำชม ทำให้คำแนะนำดีๆแก่กลุ่มเกษตตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง ผมและน้องพรพิมล หมอตึ้งไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ) น้อมรับและจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรชาวประดู่หางดำมีความสำเร็จและภูมิใจในอาชีพต่อไปครับ

 อาหารกลางวันที่ ตั้งใจนำเสนอกลุ่มแม่บ้านคือยำไก่เมืองประดู่หางดำ และน้ำพริกปลาจี่

 ของที่ระลึกจากใจชาวบ้านสันไทรงาม

 ยำไก่ที่คงความอร่อยดูจากใบหน้าคนรับประทานวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

แวะเยี่ยมป้าพัด ลุงขาว สมาชิกแปลงใหญ่ บ้านดงชัย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมติดตามสมาชิกเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข  มีลูกไก่จำนวนกว่า ๓๐๐ ตัวแบ่งแยกตามอายุ ทั้งลูกแรกเกิดที่อยู่ในกรงกับแม่ มีทั้งใช้ไฟกก  ป้าพัด(แม่บ้านลุงสุขแก้ว)บอกว่ากำลังสนุกกับการเลี้ยงไก่ ไม่อยากไปไหน


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติวันที่ 17 มี.ค.2560 เวลา12.00-16.30น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน สุ่มตรวจจำนวน 6 รายจากที่มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 58 รายพบว่าไก่ไข่ยังอยู่สบายดี และ มีตายเนื่องจากหลุดจากกรงถูกหมากัดตาย1ตัว มี2รายหาชื้อมาเพิ่มจากที่กรมปศุสัตว์แจกให้5ตัว นอกจากนี้ได้ติดตามสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อีก 3 ราย ไก่ยังไม่เริ่มไข่ให้สอบถามปัญหาและให้คำแนะนำในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, นก, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี นก และ สถานที่กลางแจ้ง