วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีครับทักทายกันก่อน

หลวงปู่ขาน ฐานวโร
เพื่อเป็นศริริมงคลกับเวบบล็อกใหม่ ก็นำภาพของหลวงปูขานมาสร้างกำลังใจกันก่อน