วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมไก่ประดู่หางดำที่มอบให้เกษตรกรในโครงการโครงการตามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในเสริมความเข็มแข็งยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย

ไก่นายดวงจันทร์์ ดวงใจ
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานเยี่ยมติดตาม ไก่ประดู่หางดำที่มอบให้เกษตรกรในโครงการโครงการตามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในเสริมความเข็มแข็งยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย ที่บ้านห้วยหมากเอียกหมู่ที่ ๘ และบ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีไก่ที่ได้รับแจกป่วยตายไป ๕ ตัวจากเกษตรกร ๕ ราย ได้เยี่ยมแนะนำของนายแสวง โพธิยะ นายดวงจันทร์ ดวงใจ นายเอกชัยสริคำ และนายศรีนวล ศรีพรม และที่บ้านของศรีนวล ได้พบเครื่องผสมอาหารขนาดเล็ก น่าจะผสมได้ประมาณครั้งละ ๒๐๐ กก. ที่น่าจะต่อยอดผสมอาหารให้กลุ่มในอนาคตได้
ไก่นายเอกชัย สุริคำ

ไก่นายแสวง โพธิยะ

ไก่นายศรีนวล ศรีพรมวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาถ่าย พยาธิสุนัขแมว บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

ฉีดท่านอน
 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ถ่ายพยาธิ ให้คำแนะนำต่างๆ ที่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องบ้านสันไทรงามอย่างดี ผลการฉีดวัคซีนได้ จำนวน ๔๐ ราย มีสุนัขแมวฉีดวัคซีนจำนวน ๖๒ ตัว ยังเหลือเก็บตกที่เจ้าของไม่อยู่ยังไม่พร้อมจำนวนหนึ่ง
แบบนี้สำหรับแมวทำให้สะดวกปลอดภัยดี
บนรถเข็นที่เด้กก็พาน้องหมามารับบริการได้
บนรถอีแต๋นก็ย่อมได้เช่นกัน
หรือจะแบบนี้เจ้าของเสี่ยงหน่อย
รายนี้มีเป็นเรื้ออยู่ตัวเดียวน่าสงสารจัง
อบอุ่นฉีดง่าย

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นำทางอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยจากกรมปศุสัตว์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับและนำทางให้นักวิจัยนายกฤคิพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ พร้อมทีมงาน เดินทางพบสัมภาษณ์การดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ของนายบุญชวน มะลัยโย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตอนเช้า และตอนบ่ายไปที่นายทวี ดอนศรีเทพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงชัยวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแม่เผื่อ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอบต.ดงมหาวัน ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองตามคำสั่งของอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน มีผู้มีสิทธิลงคะแนน ๓๒๑ คน เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.เปิดหีบนับคะแนน ผลการเลือกตั้งได้นายศรีทน วันดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

มอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้กลุ่มเลี้ยงไก่ตำบลป่าซาง๔๕ราย(๔๕๐ตัว)

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ ต.ป่าซาง

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ดู่หางดำเชียงใหม่ ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลป่าซางจำนวนสองกลุ่มบ้านห้วยหมากเอียกและบ้านห้วยขี้เหล็ก จำนวน๔๕ ราย(ไก่พ่อแม่พันธุ์จำนวน ๔๕๐ตัว ) รุ่นแรก จากทั้งหมด ๘๐ ราย ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและคนยากจน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ลงทะเบียนก่อนรับไก่และอาหาร

เตรียมพร้อม

หมวดชาญ มาเยี่ยมติดตามข่าวกิจกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเมินกลุ่มเข้มแข็งด้านปศุสัตว์ที่ตำบลดงมหาวัน

ทีมงานคณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาตรวจเยี่ยมประเมินกลุ่มเข้มแข็งด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เมื่อบ่ายวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย ซึ่งเป็นที่ทำการของกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับการประเมิน ได้รับคำแนะนำดีๆมากมายจากกรรมการสำหรับกลุ่มนำไปพัฒนาในอนาคต ซึงผลการประเมินคงต้องรอคณะกรรมการไปเยี่ยมครบทุกจังหวัดก่อน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้มาร่วมให้กำลังใจ โดยเฉพาะทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  ทีมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย ท่านประธานกลุ่มอาจารย์ไมตรี สอนขยัน กรรมการ และสมาชิกกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ที่เสียสละเวลามาให้ข้อมูลกับท่านคณะกรรมการ
ท่านรองนายก อบต.ดงมหาวันและทีมงานมาร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูลด้านนโยบายที่สนับสนุนปศุสัตว์อำเภอแนะนำกลุ่มและผู้มาร่วมให้กำลังใจ


วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล ติดตามติวเข้มทุกช่วงการอบรมและสาธิต
การบรรยายของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สรภักดี
การบรรยายของ ผศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่เนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยชุดโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์ม และโอกาสทางตลาดอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การสนับสนุน  เพื่ออบรมเทคนิคการตกแต่งซาก และพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ ให้นักวิจัยได้เพิ่มความรู้ทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไปนอนาคต


หน้าตาผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแพ็คสวยงาม

ผมแอบมากินแฮมเบอร์เกอร์ อันเบ้อเร่อ