วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับน้องๆสมาชิกกลุ่มเกลียวเชือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 เมือสายของวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีน้องๆสมาชิกกลุ่มเกลียวเชือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แก่น้องเบียร สุวคนธ์ สุขใจ และน้องใหม่ หนึ่งฤทัย ยอดมูลคลี มาติดต่อทำงานทำโครงการวิจัยการใช้หนอนแมลงวันในการเลี้ยงสัตว์ น้องมาหาเป้าหมายดำเนินการ ฟังน้องเล่าให้ฟังน่าสนใจและน่าจะสร้างความรู้และประโยชน์ให้แก่เกษตรกร กลุ่ม ชุมชน ได้ในอนาคต จึงได้แนะนำกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างเข้าร่วมกิจกรรม นัดหมายให้น้องๆเข้าประชุมกับกลุ่มในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงและสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ฝนตกพรำๆออกพื้นที่ไม่ได้มาชมไก่ตั้งสวยๆครับ

 ที่สวนของนายอินสม บุญสุข ที่บ้านทุ่งก่อ มีไก่ตั้งตัวผู้ ๗ ตัวกำลังออกขนสวยๆ ตอนไปเยี่ยมดูควายไม่สบาย มันเดินตามเจ้าของออกมาเป็นขบวนดูน่ารักดีก็บันทึกภาพไว้ แม้จะดูท่าทางจะเชื่องๆแต่จับไม่ได้หรอก เข้าไกล้ก็เดินหนี ถามว่ามาเลี้ยงในสวนไม่กลัวหมาเจ้าของบอกว่ามันบินเกาะต้นไม้ และสอนบรรดาไก่เมืองที่เลี้ยงไว้ด้วยกันรู้จักหนีหมานายพรานที่มักจะผ่านหน้าสวนด้วย


 ตัวนี้ชอบอวดความงามมาหาไกล้ๆให้ถ่ายรูปแบบสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรประมาณนั้น (นายอินสม บุญสุข บอกว่า ว่าที่ รต.นรินทร์ มณีจันทร์สุข นำมาฝากเลี้ยงห้ามขายรอฟังเสียงก่อน)


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งยินดีบริการ

 เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้ น้องหมาของ รตท.มะลิ เจียมทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงุรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 น้องหมาชื่อสโนว์ไวท์ เข็มแรกสบายๆพอเข็มสองหลับตา ท่าทางจะกลัวเข็ม

เมื่อ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริการรักษาน้องหมาชื่อหมี ของนางจันทร์ ขัดกันทา บ้านเลขที่๗๗ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเลาตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่มีอาการเลือดออกจมูกตลอดเวลา มารักษาต่อเนื่อง เป็นๆหายๆ

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ให้บริการสุขภาพสัตว์น้องหมาให้นางอาลัย นะเมา ๑๕ หมู่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ และแมวของนางคำอิ่น สานยศ บ้านเลขที่ ๒๗๕ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ

และตอนบ่ายรักษาแผลของแมวนางคำอิ่น สานยศ บ้านเลขที่ ๒๗๕ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ เมื่อบ่าย ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เสียดายควายแท้งลูกอีกแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับแจ้งจากนายดวงติ๊บ วันดี ประธานกลุ่มเลี้ยงควาย ธกค.ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อว่ามีควายของสมาชิกนายอินสม บุญสุข มีการแท้งลูกจึงเข้าไปเยี่ยม ตอนเช้าวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่เจอควายตัวที่แท้งเพราะเจ้าของปล่อยไปเลี้ยงในห้วยแต่เช้าแล้ว
จากประวัติของควายในบริเวณนี้เคยแท้งจากการติดเชื้อพยาธิในเลือดมาก่อนเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาจากการส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจเลือดที่สำนักพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง จึงได้นัดหมายดำเนินการฉีดยาถ่ายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้(๒๘ ตค.๕๖)
ไม่เจอควายแท้งไม่เป็นไร จึงเยี่ยมแม่ควายและลูกควายของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรของนายดวงติ๊บแทน

แม่ควายและลูกควายของนายดวงติ๊บ วันดีจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ

ได้ลูกควายตัวผู้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมวันปิยมหาราชที่อำเภอ

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระชารสดุดี งานวันปิยะมหาราชที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับทุกๆภาคส่วน เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ามกลางสายฝนพรำต้องย้ายสถานที่จากสนามมาเป็นในหอประชุมแทนวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แลกเปลี่ยนเรียนรู้"การขับเคลื่อนระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"


 รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านเกษตร  สกว. กล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การขับเคลื่อนระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๓๐๔ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รศ.ดร.ศิรพร กิรติการกุล บรรยายในหัวข้อ "การสังเคราะห์ : ผลได้จากการขับเคลื่อน โครงการการเลี้ยงไกประดู่หางดำอย่างยั่งยืน "
 บรรยากาศการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งประเด็นการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ปัญหาอุปสรรค อย่างกว้างขวางรศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความคิดเห็น
 นายสุพล ปานพาน และนางพรพิมล ใจไหว นักวิจัยจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งท้องถิ่น

วันประชุมชี้แจง
ด้วยมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการ และเป็นกลาง นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จึงได้รับคำสั่งให้เป็นผู้อำนวยการ(ดูดีนะครับ)ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๑๔ ของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อและสมาชิกสภาฯซึ่งหมดวาระไป
  • ประชุมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงานวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
  • รับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  • และจัดการเลือกตั้งวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
การดำเนินการผ่านไปด้วยความเรีบยร้อยทีมงานคณะกรรมการช่วยกันอย่างสามัคคีดียิ่งครับ
 
วันรับหีบและอุปกรณ์การเลือกตั้ง

เช้าวันเลือกตั้งท่านายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาลงคะแนนที่หน่วย คนแรกเลย

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ทำอาหารไก่พ่อแม่พันธุ์กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกพื้นที่บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการประชุมกลุ่มร่วมวิจัยไก่ประดู่หางดำ และทำอาหารสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยครั้งนี้ทดลองใช้หัวอาหารสำเร็จ มาผสมกับข้าวโพดและรำที่หาได้ในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนไปได้จำนวนหนึ่ง สำหรับเรื่องที่แจ้งในการประชุมคือ

  • การจัดนิทรรศการไก่ประดู่หางดำและขายผลผลิตในวันสุขสราญวันยี่เป็ง หรืองานประเพณีลอยกระทง
  • การคืนเงินในส่วนค่าพันธุ์สัตว์และอาหารงานวิจัย วันนี้มีนำมาจ่าย ๔  ราย รวม ๑๑,๐๐๐ บาท บางรายก็ยังรอเวลาเกี่ยวข้าวให้เสร็จเสียก่อน
  • การจัดหามอเตอร์มาใส่เครื่องบดข้าวโพด โดยใช้เงินกลุ่มคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารอีกหลายบาทต่อกิโลกรัม ตัวอย่างวันนี้ข้าวโพดที่เขาบดแล้ว ๑๑ บาท ในขณะที่ข้าวโพดที่ตากแล้วไม่ได้บดแค่ ๗-๘ บาท 
  • ชี้แจงการดำเนินการกองทุนทำอาหารไก่ตอนนี้มีเงินหมุนเวียน ๑๕๐๐ บาท
  • รับทราบปัญหามีไก่เล็กป่วยตายในระยะนี้ค่อนข้างมากในรายที่เลี้ยงจำนวนมากๆเช่นบ้านป้าอัมพร และบ้านป้าทับ ส่วนบ้านกิติวุฒิไม่มีตายก็แนะนำให้ลองไปดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากของกิติวุฒิดู
 ช่วยกันผสมจำนวน ๒๐๐ ก.ก. แต่เวลาชั่งแบ่งได้แค่คนละ ๓๓ กก.มีลงทะเบียนรับชื้อ ๖ ราย หายไปส่วนหนึ่งเพราะตาชั่งค่อนข้างหยาบ ชั่งได้ไม่เท่ากันเท่าไหร่

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมแนะนำฟาร์มสุกรบ้านร่องหวาย(ขี้หมูเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน)

นาสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายบุญโชค งามนอก หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันออกเยี่ยมฟาร์มสุกร ของนายสมบัติ แก้วสาธร บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่ได้รับหนังสือร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรรบกวน การเยี่ยมครั้งนี้เจ้าของเล่าว่าที่เลี้ยงเพราะเสียดายแกลบที่ได้จากโรงสีของตนที่เหลือขายจึงชื้อลูกหมูมาขุนเพิ่มรวมจำนวน ๒๑ ตัว เพิ่มจากเดิมมีแม่พันธุ์แค่ ๓ ตัว เลี้ยงไว้เพาะลูกขายเท่านั้น พอเริ่มเลี้ยงขุนขายจึงเกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่นแม้ว่าจะพยายามทำบ่อเกรอะแต่ก็ไม่ได้ผล ทราบดีว่ามีกลิ่นแต่ต้องการรายได้มาเลี้ยงหลานและจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหลายบาท เมื่อรับทราบแล้วจึงได้แนะนำให้เลิกเลี้ยงขุนหรือถ้าเป็นไปได้ย้ายไปเลี้ยงห่างออกจากชุมชน จะดีที่สุด เพราะปัจจุบันก็ยังไม่ได้ขอฟาร์มขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยตรง เมื่อย้ายแล้วขึ้นทะเบียนผ่านการตรวจสอบประเมินได้ง่ายถูกต้องด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายสมบัติเป็นอย่างดี โดยจะรีบแก้ไขตามคำแนะนำภายในหนึ่งเดือน