วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ตำบลป่าซาง ในการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ”
วันที่  31 สิงหาคม  2564 

นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนายสนั่น วงค์เมืองมา อาสาปศุสัตว์ตำบลป่าซาง ในการเฝ้าระวังในการควบคุมโรค ลัมปีสกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่หมู่ 8 - 12 ตำบลป่าซาง จำนวน เกษตรกร 3  ราย โค 42 กระบือ 10  ตัว  อาสาปศุสัตว์ได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค ลัมปีสกิน และทำการพ่นน้ำยาเกสป้า 10  เพื่อกำจัดแมลงบินพาหะนำโรค ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และให้เกษตรกรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการป่วยของสัตว์เลี้ยงหากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาปศุสัตว์ไม่พบสัตว์ป่วยตามนิยามแต่อย่างใด

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการเยียวยาเกษตรกรที่เดือดร้อนเสียหายจากภัยพิบัติ ตำบลป่าซาง (โรคระบาดลัมปีสกิน)


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเยียวยาเกษตรกรที่เดือดร้อนเสียหายจากภัยพิบัติ ตำบลป่าซาง (โรคระบาดลัมปีสกิน)  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีนายทักษิน มาลัย รองนายก อบต.ป่าซาง เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการมีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๒ ราย ที่มีลูกวัวตายด้วยโรคลัมปีสกิน ตามระเบียบ  

https://youtu.be/sACTzo0cn7c
 

ส่งเสริมการขายไก่ประดู่หางดำ


 สำนักงานปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ส่งเสริมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยนำไก่ประดู่หางดำมีชีวิตของสมาชิกเครือข่ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ปีกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้างที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ แล้วบรรจุถุงแช่แข็งวางขายที่ร้านเพิ่มพูนหมูสด บ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  

สนับสนุนยาถ่ายพยาธิให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการมอบยาถ่ายพยาธิโค กระบือ ให้เกษตรกร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่เพิ่อเสริมสร้างร่างกายโค กระบือ ให้สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคระบาดต่างๆได้ เกษตกรจำนวน ๓๐ ราย โค กระบือจำนวน ๒๓๒ ตัว


 

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งติดตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรฯ


 

ปศุสัตว์เชียงรุ้งตะลุยงานธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร


 

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งเยี่ยมผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์


 

ปศุสัตว์โอเคที่เวียงเชียงรุ้ง


 

ข่าวประชาสัมพันธ์รักษาวัวป่วยโรคลัมปีสกิน


 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้​ เรื่อง​ โรคลัมปี สกิน

   16 สิงหาคม  2564   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งที่อยู่ในการลงพื้นที่ : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  เกี่ยวเรื่องโรคลัมบี สกิน ที่บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 .ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  รวมเกษตรกรใน  1  ราย  จำนวนโคเนื้อ7ตัว

16 ส.ค 07.45 นายจันทร์ รักลีนและนายสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ ออกพื้นที่ ตามที่ ได้รับแจ้งจากนายนายอัคคพล วันดี อาสาปศุสัตว์ประจำบ้านทุ่งก่อ ว่าโคของนายวงค์ จันกิติ ไม่สบายอาการคล้ายเป็นลัมปีสกิน ขอเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาดูและฉีดยาให้