วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ของข้าราชการที่สังกัดกรมปศุสัตว์

 เมื่อวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๐ เาลา ๐๙.๐๐น. นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ของข้าราชการที่สังกัดกรมปศุสัตว์ ในจังหวัดเชียงราย ณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
และตอนบ่ายวันเดียวกันเตรียมงานขายสินค้าปศุสัตว์ที่ตลาดสินค้าประชารัฐที่ห้างอภิสแควร์

ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรรผู้ประสบภัย(๙๑๐๑)

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ระดับอำเภอ  ณ ห้องประชุมอำเภอ เพื่อพิจารณาโครงการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 3 โครงการ คือ
1)การปลูกข้าวโพดหวาน
 2)การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 3)การเลี้ยงปลาดุก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 193 คน รวมงบประมาณ 965,000.-บาท

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีสงฆ์ ถวายพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ในเช้าวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของพสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้ง

พิธีสงฆ์ ถวายพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ในเช้าวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของพสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้ง นำโดยท่านพระครูวิสิฎวรนาถประธานฝ่ายสงฆ์  และนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานฝ่ายคฤหัตถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ ผู้นำตลอดจนประชาชน  ทำบุญก่อนน้ำเถ้าดอกไม้จันทร์ไปลอยอังคารพร้อมกันทั้งจังหวัดที่สามเหลี่ยมทองคำ แม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรายวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาฯ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 4 ราย จำนวนไก่ 200 ตัว  ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราชบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน อปท.,รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด แม่บ้านมหาดไทย นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี
ทีมงานหัวหน้าส่วนในอำเภอ เกษตร, ปศุสัตว์, พัฒนาชุมชน, ท้องถิ่นและประมง
ปศุสัตว์กับท่านพัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้งวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชุดเฉพาะกิจผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปฏิบัติการเข้มข้นที่อำเภอเชียงแสน

วันนี้ 19 ตุลาคม 2560 ชุดเฉพาะกิจผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 35 นาย ในโครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดในสัตว์ปีกของจังหวัดเชียงราย ได้ระดมพลลุยตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกร(knock door)เพื่อสอบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ อ.เชียงแสน ได้แก่ ตำบลป่าสัก จำนวน 13 หมู่บ้าน และตำบลเวียง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 17 หมู่บ้าน สรุปผลการดำเนินการดังนี้
    1. ตรวจสอบเกษตรกร จำนวน 544 ครัวเรือน
   2. ไก่ชน จำนวน 4,270 ตัว
  3. ไก่พื้นเมือง จำนวน 10,460 ตัว
  4. เป็ด จำนวน 1,546 ตัว
  5. ห่าน จำนวน 31 ตัว
  6. นกเขาและกรงหัวจุก จำนวน 439 ตัว
  จากการตรวจไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติแต่ประการใด นอกจากนี้ยังแนะนำการพ่นทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำย่ฆ่าเชื้อและการป้องกันโรคระบาดเบื้องต้น


วันนี้ 20 ตุลาคม 2560 ชุดเฉพาะกิจผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 35 นาย ในโครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดในสัตว์ปีกของจังหวัดเชียงราย ได้ระดมพลลุยตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกร(knock door)เพื่อสอบถามสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาของพื้นที่ อ.เชียงแสน ได้แก่ ตำบลศรีดอนมูล จำนวน 13 หมู่บ้าน และตำบลเวียง จำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 18 หมู่บ้าน


 นายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข  ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมปฏิบัติการ


วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เคาะประตูบ้านเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก

วันที่ 19 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
 โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านร่องหวาย หมู่ที่2 ต.ดงมหาวัน  อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 8 ราย จำนวนไก่ 307 ตัว จำนวนเป็ด 150 ตัว ห่าน2 ตัว

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควาย ธกค.บ้านร่องหวาย หมู่ ๒ ต.ดงมหาวัน

 เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสุพล ปานพพาน หมอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตว์บาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มเลี้ยงควาย ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำำนวน ๗ ราย ได้ยืมจาก ธกค.เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ตอนนี้มีลูกแล้ว ๑ รายขอบคุณพี่น้องสมาชิกกลุ่มที่ทำอาหารกลางวันเลี้ยงทีมงานปศุสัตว์อร่อยอิ่มแปล้ครับ

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวนายคณาพงษ์ แรงจินะ ณ บ้านเลขที่ 27 ม.16 ต.ป่าซาง ซึ่งถูกไฟไหม้บ้าน

 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ์ผบ.ศบภ.นพค.35 พร้อมด้วย นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.นายกกิ่งกาชาดอำเภอ หน.ส่วนราชการ สจ.เขตพื้นที่ ผู้บริหารและสมาชิก อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวนายคณาพงษ์ แรงจินะ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านเลขที่ 27 ม.16 ต.ป่าซาง ซึ่งถูกไฟไหม้บ้านพักทรัพย์สินเสียหายเกือบหมด
 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมมอบเงินให้ผู้ประสบภัยร่วมกับทีมงานอื่นๆด้วย
 ท่านสัสดีอำเภอ มอบเงินให้ผู้ประสบภัย
ท่านพัฒนาการอำเภอ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยเช่นกัน