วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

นำไก่ประดู่หางดำร่วมกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย

 เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๔๕ น. นายสุพล ปานพาน และนายสันติ พรพิพัฒศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ให้เกียรติพาคณะหัวหน้าส่วนราชการเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายซึ่งมีการนำไก่ประดูหางดำมาแสดงตั้งแต่เลี้ยงจนถึงการทำผลิตภัณฑ์ สู่ผู้บริโภค (FORM FARM TO TEBLE) ในร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ซึ่งมีการออกร้านของหน่วยงานของกระทรวงฯ อย่างพร้อมหน้า มีบู้ทให้กลุ่มเกษตรต่างๆมาขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ด้วย


และเมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น.ท่านผู้ว่าเดินเยี่ยมชมร้านในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเวียงรุ้ง กำนัน ผ้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ พาชมนิทรรศการของชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกข้าว๑ไร่๑แสน และสวนทุเรียน ที่ขายได้ของเวียงเชียงรุ้ง

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมเตรียมงานพ่อขุนเม็งรายและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.นายสุพล ปานพานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานพ่อขุนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพ่อขุนและงานกาชาดประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอ เพื่อสรุปรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ม.ค.- 4 ก.พ.2561 ณ สนามบินเก่าฝูงบิน 416 อ.เมืองเชียงราย เช่นการประกวดธิดาดอย ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิก อปท. เด็กเยาวชน การเดินแบบเพื่อการกุศล การออกร้านของดีอำเภอส่วนราชการทุกแห่ง ด้านปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้นำไก่ประดู่หางดำพร้อมผลิตภัณฑ์จากไก่ไปแสดงและจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายต้อนรับคณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและทีมงาน ให้การต้อนรับคณะของอาจารย์ รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และอาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงานชุดโครงการ “ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน”ที่เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผ้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯหลังจากที่ สกว.ได้สนับสนุนทุนในการวิจัยสร้างอาชีพมาแล้ว๓ปี และนำผู้บริโภคมาพบผู้ผลิต ชมการสาธิตการนำไก่เข้าโรงฆ่าทำเป็นผลลิตภัณฑ์ และชิมความอร่อยของเนื้อไก่ประดู่หางดำ  ซึ่งขณะนี้กลุ่มเกษตรกรเริ่มมีความเข้มแข็งมีศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์ ๒ ฟาร์ม มีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนอีก ๑ แห่ง สำหรับให้บริการสมาชิกจำนวน ๓๐ รายไปเลี้ยงอย่างเป็นระบบ
 เล่าด้วยภาพมีเยอะมาก ลองคลิกติดตามได้ครับ

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมติดตามกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านห้วยหมากเอียกเมื่อเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10..10น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามการเลี้ยงกระบือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อบ้านห้วยหมากเอียก ที่ได้รับกระบือจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ จำนวน 10ตัวปรากฎว่ามีเกิดแล้ว 2 ตัว แท้งไป1ตัว ที่เหลือกำลังตั้งท้อง ได้ความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกกลุ่ม ขอขอบคุณเนื้อย่างอาหารกลางวันด้วยครับ


ปศุสัตว์ร่วมออกบริการในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 สำหรับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ออกบริการที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 รับของที่ระลึกจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายทองคำ ยาปะโลหิต

 การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมย่อยแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย โครงการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำ


เมื่อเช้าวันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมย่อยแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย ต.ทุ่งก่อ.อ.เวียงเชียงรุ้งชี้แจงโครงการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และ เชิญร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานกองุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายเกษตร.และ มหาวิยาลัยแม่โจ้ เสร็จแล้วแบ่งอาหารหมักที่ทำร่วมกันเมือ 24 ธันวาคม 2560 ทีผ่านมา. มีสมาชิกมาร่วมประชุม 11 รายจากั้งหมด12 ราย จากนั้นร่วมกันรับลูกไก่ที่สมาชิกสั่งมาเลี้ยงเพิ่มเติมจากเครือข่ายเชียงของ 500 ตัว.