วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การประชุมประจำเดือนข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรนุ้ง เข้าร่วมประชุมตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมข้าราชการในสังกัด เมื่อเช้าวันี่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีนายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯเป็นประธาน เนื่องจากปศุสัตว์จังหวัดติดราชการที่สำนักงานปศุสัตว์เขต๕ จ.เชียงใหม่ และในตอนบ่ายมีการนำเสนอผลงาน และปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมแต่ละอำเภอที่มีหน่วยผสมเทียม
ตอนบ่ายมีการนำเสนอผลงาน และปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมแต่ละอำเภอที่มีหน่วยผสมเทียม มีนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝายเป็นประธาน นายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว๊าน ดำเนินการประชุม 


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ช่วยชีวิตน้องแมว

 เมื่อเช้าวันที่25 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาลและนางยุพา คำสมุทร ช่วยกันผ่าตัดทำหมันแมวที่ไม่สบายมีอาการซึม ไม่กินอาหารมีน้ำหนองใหลออกทางช่องคลอดตลอดเวลา เจ้าของอดทนไม่ไหวจึงนำมาให้รักษาซึ่งก็ได้ชี้แจง สอบถามความพร้อมของเจ้าของ ว่าจะยินยอมให้วางยาสลบหรือไม่เพราะการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้ง และเมื่อเจ้าของลงลายมือยินยอมจึงได้ทำการรักษาผ่าตัดเอามดลูกที่เป็นหนองออก พบว่ามีเศษมัมมี่ของลูกที่ขับออกไม่หมดค้างในมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อักเสบดังกล่าว แนะนำเจ้าของ
จากนี้ต้องดูแลให้ดีวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านห้วยขี้เหล็ก ต.ป่าซาง


จำลองตลาดสินค้าของหมู่บ้าน
ตอนบ่ายของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (หลังจากรับประทานอาหารมือกลางวันที่ทาง อบต.ทุ่งก่อ มีน้ำใจให้ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ )คณะกรรมการประเมินที่นำโดยนายบุญล้อม ดีเสริมยศ ท่านปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปประเมินบ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.ป่าซาง รูปแบบการนำเสนอแตกต่างจากที่บ้านน้ำตก ที่นี่เน้นการนำเสนอภาพรวมแบบครบที่วัดดอยกู่ มีการจัดนิทรรศการ มีการฟ้อนเล็บของผู้สูงอายุมาต้อนรับ มีการดำเนินรายการโดยวิทยากรจาก อบต. กล่าวค่าวโครงการเกรินนำโดยปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวต้อนรับด้วยนายกสมควร นัยติ๊บ แล้วเป็นการนำเสนอผลงานด้านบ้านด้วยผู้ใหญ่บ้าน นำเสนอวัดด้วยเจ้าอาวาสวัดอยกู่ และโรงเรียนโดยท่าน ผอ.โรงเรียนห้วยขี้เหล็ก เสรจแล้วจึงไปดูของจริงที่โรงเรียนและบ้านของแกนนำที่เป็นตัวอย่างการทำเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารยืนยันการดำเนินการต่างๆ

มีชาวบ้าน มาให้กำลังใจกันมากมายเต็มห้องประชุมของวัด

ลุงคำ กันแสน เล่าค่าวจ้อย แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองสดๆ


นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอฯ แนะนำกรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านนายอนันต์ ศรีพรม ำเสนอด้านบ้าน
ท่านเจ้าอาวาสวัดดอยกู่ นำเสนอเรื่องวัด
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก นำเสนอด้านโรงเรียน
รวมภาพบรรยากาศในการนำเสนอ

ร่วมเป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเช้าบ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ


เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ร่วมกิจกรรมเป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของตำบลทุ่งก่อ คือบ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ ๗ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.มีการประชุมวางแผนการออกที่ห้องประชุม อบต.ทุ่งก่อ และมีการนำเสนอวีดีโอสรุปการดำเนินการโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของบ้านน้ำตกพัฒนาที่เดียวกันเลยแล้วจึงออกไปดูพื้นที่ของจริง ไปแวะที่ทางเข้าสุสานที่หมู่บ้านได้มีการพัฒนาเป็นทาง คลส.ที่มีการบูรณาการของชาวบ้านกับท้องถิ่น จากนั้นเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนามีการนำเสนอการทำกิจกรรมหน้าเสาธงที่ทำประจำวันและเข้าชมห้องเรียน ดูการเรียนการสอน ที่ทั้งโรงเรียมีครูแค่ ๔ ท่าน นักเรียน ๓๐ คน พูดสทนาอังกฤษได้เก่งมากตั้งแต่ชั้นป.๑  เสร็จจากโรงเรียนไปชมการปลูกผักสวนครัวของชาวบ้านที่มีทุกหลังคาพาไดูตัวอย่างสี่หลัง และเยี่ยมวัดที่มีแม่ขาวและพระ พนักงานของ อบต.ทุ่งก่อมาคอยต้อนรับ