วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

ออกบริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว เก็บตกในพื้นที่ตำบลป่าซาง และทุ่งก่อ

ระหว่างวันที่๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ช่วงเช้า นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ได้รับมอบหมายจากนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุุ้ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่บ้านหมู่ ๒ ,๑๒ ตำบลป่าซาง และหมู่ ๑๓,๑๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สรุปการฉีดวัคซีนเก็บตกครั้งนี้ ได้ ๑๗๘ ตัว และทำหมันสุนัข แมว ได้ ๔ ตัว


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมอาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมนายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นผู้มีจิตอาสา และชมการพัฒนาตนเองด้วยพลังปัญญาตามที่ได้ไปศึกษาอบรมมา นำมาใช้ในฟาร์มนับว่าค้นพบตนเองระดับหนึ่ง มีการเลี้ยง วัว ควาย เป็ด ไก่ กบ ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง โดยปรับพื้นที่นาให้มีคันนากว้างสำหรับปลูกหญ้า ส่วนข้าวก็ปลูกหลายรุ่น เพื่อให้การเก็บเกี่ยวสามารถทำได้อย่างสบายไม่เร่งรีบ ใครสนใจไปดูแลกเปลี่ยนความรู้กับนายสินได้ครับ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน ครับ
เปลือกสับประรด

ข้าวโพด


รักษาควายของธนาคารโค กระบือ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน

เมื่อเช้า วันที่๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานรักษาควายของนางนางสายทอง สายศรี  บ้านร่องหวาย ตำบลดดงมหาวัน ต่อเนื่องหลังจากให้การรักษามา ๓ วัน อาการดีขึ้นตามลำดับเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ( นายเชิดชัย แสงสุข )

 เมื่อบ่ายวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ( นายเชิดชัย แสงสุข ) บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จากป้ายจะเห็นว่าบ้านท่านกำนันเชิดชัยเป็นจุดที่หลายๆหน่วยงานมาจับจองเป็นฐานเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งกรรมการหมู่บ้านก็มีการทำตามขยายออกไปสามารถไปดูงานได้หลายๆจุด และเพิ่งได้รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านดีเด่นของระดับจังหวัด เสียดายวันนี้ท่านกำนันไปธุระไม่อยู่เลยไม่มีภาพเดี่ยวๆประกอบ
องค์ความรู้ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ชน
 ท่านกำนันเป็นประธานกองทุน
 โล่รางวัลมากมาย
 ขยายหลังบ้านจากพัฒนาชุมชน
 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
 เลี้ยงไก่ไข่ของปศุสัตว์

 บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 เพาะไก่เก่งไก่ชน ชนะ
 เลี้ยงห่านที่เกษตรเอามามอบให้
 บริเวณหน้าเล้าไก่ไข่
 โชนบ่อเพาะเลี้ยงกบ
 ประตูทางเข้าโซนที่เลี้ยงไก่เลี้ยงกบ
 
อาคารอบรม พร้อมสำหรับการฝึกอบรมดูงานจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุน

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ตรวจสอบกรณีร้องเรียน ว่ามีการ ฆ่า/ชำแหละสุกรไม่มีใบอนุญาต

วันที่ 10 เม.ย 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดย นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมด้วยชุดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองเชียงราย (มทบ.37) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงราย เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียน ว่ามีการ ฆ่า/ชำแหละสุกร ในชุมชนสันสันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย พบมีการกระทำผิดตามมาตรา 37และ 38 แห่ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และมาตรา 24(1)แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.เมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดีต่อไป

เกษตรกรจากเวียงเชียงรุ้งอบรมการตัดแต่งไก่และทำผลิตภันฑ์จากไก่พื้นเมือง

 กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ จากเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมการตัดแต่งไก่และทำผลิตภันฑ์จากไก่พื้นเมืองที่บ้านยุพินฟาร์ม บ้านสักชัยทอง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยการปศุสัตว์ที่ ๕ เชียงราย มาให้ความรู้และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง
ความเป็นมาของโครงการอบรม

การฆ่าสัตว์ปีกและการชำแระแปรรูปที่มีมาตรฐาน
การแปรรูปทำเมนูจากไก่พื้นเมือง

สาธิตการสร้างเมนูอาหารจากไก่พื้นเมือง
เกษตรกรได้ลงมือทำเอง

การตัดแต่งไก่

การตัดแต่งแบบต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

ทำออกมาดีของนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ
 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐ นายสุพล ปานพาน และผู้ช่วยสัตวแพทย์ออกเยี่ยมการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกที่เข้าแปลงใหญ่ที่มีเป้าหมายให้ได้ฟาร์มมาตรฐาน ๑ๆ รายและฟาร์มปลอดโรค ๒๐ ราย มีหลายรายที่ได้ดำเนินการไปเกือบเรียบบร้อยแล้วพร้อมที่จะสู่ขั้นตอนนำไก่เข้าเลี้ยง จะมีการประชุมกันอีกครั้งวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส่วนด้านการทำกองทุนอาหารสัตว์ได้นำเงินสนับสนุนไปดำเนินการทั้งสามตำบลแล้ว
ำออกเป็นสามส่วนของนายอินทร์ทร นัยติบ บ้านสันไทรงามยังดูไม่เรียบร้อยดีของนางรำภา อินไชย บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

ยังไม่เรียบร้อยของนายเจียม ทาวัน

นายเจียมเป็นช่างลองทำเครื่องหั่นหยวกแ่ไม่มีฝาครอบดูอันตราย


ไก่ไข่ที่ยืนในกรงตับแล้วอ่อนแรงนำมาปล่อยอิสระ
ดูดีมากของนายวุฒิศักดิ์ คำสมุทร บ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง