วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

การอบรมโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี๒๕๕๖ของ อบต.ดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จัดอบรมและดูงานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ในโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาสามปี ด้านงานการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร  ปีนี้คัดเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยหมูบ้าน จำนวน ๓๐ รายเข้าอบรมช่วงเช้าที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เสร็จแล้วเดินทางดูงานฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ที่ฟาร์มนางสุธรรม ธรรมศร และฟาร์มนางอัมพร พลฤทธิ์ สมาชิกกลุ่มบางคนได้ชื้อลูกไก่ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วย เพิ่มเติมจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันจัดชื้อให้รายละ ๘ ตัว
 ป้าสุธรรมบรรยายการทำอาหารหยวกหมักเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
 กรงที่นำมาใส่ไก่ที่ อบต.จัดให้ ทำได้สวยงามดูดีมากครับ
 ดูงานที่ฟาร์มป้าสุธรรม ธรรมศร
 ดูงานฟาร์มป้าอัมพร พลฤทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

 วันนี้ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันมีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ที่สวนสมสมัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มมีการพบกันประจำทุกๆ ๓ เดือน เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ มีนายไมตรี สอนขยัน เปนประธานการประชุม ได้เล่าการไปประชุมการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตวที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดขึ้น นายบุญชวน มะลัยโย นำเสนอการพัฒนาการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ (Free Range)ว่ามีข้อกำหนด ๗ ข้ออะไรบ้าง และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอแจ้งการส่งกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรดีเดน เข้าประกวด ซึ่งสอบถามความเห็นของกลุ่ม แล้วกลุ่มบอกว่าขอศึกษาข้อมูลคุณสมบัติก่อนคาดว่าอาจจะยังไม่พร้อม โดยเฉพาะอายุของการตั้งกลุ่มกับการบันทึกข้อมูลกล่มยังไม่ชัดเจนดีพอ ก่อนปิดการประชุมมีการถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบและมีการแจ้งระดมหุ้น ยอดเงินทุนตอนนี้สะสมได้ ๒๙,๔๐๐ บาท
วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

บริการสุขภาพสัตว์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งบริการรักษาสุนัขป่วยของ น.ส.ป๊ย์วรา คำแก่น ๔๗๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึมไม่กินอาหารมาสามวันแล้ว

 และต่อจากนั้น ให้คำแนะนำการทายา นายทิพย์ ธรรมจักร  บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน  ที่นำสุนัขมารักษาสุนัขเล็บหลุดเป็นแผล หลังจากที่ได้ฉีดยาปฏิชีวนะให้แล้ว


 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งบริการทำหมันสุนัขของนายจามอน หนูบ้านเกาะ  ๕๓๘ หมู่ที่๖ บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ   โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล
ดำเนินการเมือ่เช้าวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

และในตอนบ่ายออกเยี่ยมควายกลุ่มของนายสมัย สาวงษา


วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การพบปะเป็นแบบสบายๆในบ้านของป้าสุธรรม ธรรมศร
 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้างและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะอาจารย์จากเชียงใหม่ประกอบด้วย อ.ศิริพร กีรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.น.สพ.สุวิทย์ โชตินันท์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสพ.ญ.ปราณี รอดเทียน สนง.ปศุสัตว์เขต 5 ได้เดินทางแนะนำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำให้เป็นฟาร์มมาตรฐานในแนววิถีธรรมชาติ และเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วมในงานวิจัยนี้ กลุ่มก็มีความยินดีเข้าร่วม รายละเอียดลึกๆอาจารย์คงจะได้กลับเข้ามาแนะนำอีกครั้ง เสร็จจากการชี้แจงรับประทานอาหารร่วมกันก่อนจะแยกย้ายไปทำกิจกรรมของแต่ละคนตอนบ่ายกว่าๆ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงไก่
ทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตา


วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

การประชุมชี้แจงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

คุณ กิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข 
เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ที่โรงแรมปาร์คอิน เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ มีวิทยากรจากกรมปศุสัตว์มาเป็นวิทยากร
น.สพ.มารุต เชียงเถียรท่านวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ บรรยายกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตวื พ.ศ.๒๕๕๕

บรรยากาศของผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพาน เทิง เวียงป่าเป้า สิ่งแวดล้อมจังหวัด เทศบาลบ้านเหล่า
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

การสอบถามแลกเปลี่ยน และตอบปัญหาหลังการบรรยาย

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ช่วยบุญหลงมดลูกอักเสบอาการหนัก

การเจ็บป่วยของน้องหมาที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึง เจ้าของไม่อยากให้มีลูกพอเห็นน้องหมามีเลือดออกที่ช่องคลอด แสดงอาการเป็นสัด ก็จะหายาคุมมาฉีดซึ่งทำให้น้องหมาเกิดอาการมดลูกอักเสบไม่กินอาหาร กินแต่น้ำ มีน้ำหนองไหลออกช่องคลอด
ตัวอย่างบุญหลง น้องหมาของนายสมหมาย ไกลสิทธิ์ บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่เจ้าของนำมารักษาที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อาการค่อนข้างหนักมาก ไม่กล้าที่จะผ่าตัดกลัวจะมีอันหาย หายไปจากโลก จึงได้แต่ให้การรักษาตามอาการไปก่อน  นี่ขนาดเจ้าของบอกรักมาก ไม่กินอาหารมาสามวันจึงพามา

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

มาเลี้ยงไก่ชนดีกว่า..ปรับการเลี้ยงให้ปลอดโรคปลอดภัยจากไข้หวัดนก

เสาะหาคัดเลือกสายพันธุ์ที่เก่งๆมาเลี้ยง ที่เห็นเป็นไก่ที่มีลีลาเรียกว่าม้าล่อรำวง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สนใจส่งเสริมการสร้างมูลค่าไก่พื้นเมืองให้มีค่ามากขึ้นครับ โดยการสนับสนุนเกษตรกรหัวก้าวหน้าผู้ที่สนใจการเล่นกีฬาชนไก่ มีคำแนะนำตามภาพครับ
มีการเลี้ยงที่มีรั้วรอบขอบชิดไม่ปะปนกับสัตว์อื่น

ทำเครื่องหมายติดที่ข้อเท้า

มีโรงเรือนและบริเวณให้ไก่ออกกำลัง

มีให้อาหารที่เพียงพอและทำความสะอาดสมำเสมอ

มีการป้องกันโรคระบาดด้วยการทำวัคซีนให้ครบสี่โรคเช่น นิวคาสเชิล หลอดลมอักเสบติดต่อ ฝีดาษ อหิวาต์เป็นต้นและต้องไม่ลืมถ่ายพยาธิเป็นประจำ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ร่วมด้วยช่วยกันที่ บ้านสันหนองบัว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมปฏิบัติงานป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการลดประชากรสุนัขแมว (ทำหมันสุนัข แมว)ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวโดยดำเนินการที่บ้านสันหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นการร่วมกันของกลุ่มโซนกลางมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง และแม่ลาว มีชาวบ้านในพื้นที่นำ สุนัข แมว มารับบริการจำนวน ๓๙ ตัว

พี่หมอศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว รับลงทะเบียนดูแลประชาชนอย่างไกล้ชิด

ปิดซอยยกให้ปศุสัตว์ทำงานเต็มที่

ตรวจเยี่ยมบ่อนไก่นายปริญญา แจ่มกระจ่าง บ้านเหล่า หมู่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมตรวจสนามประลองไก่ชน ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคระบาดโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่บ้านนาเจริญ ตำบลป่าซาง

 นายสุพล ปานพาน และนายจันทร์ รักลีน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่บ้านนาเจริญ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ หลังการชี้แจงโครงการและขอมติของประชาชนในหมู่บ้านที่จะร่วมแรงร่วมใจดำเนินโครงการพัฒนาร่วมกันแล้ว   ธกส.สาขาเวียงเชียงรุ้งได้มอบจักรยานให้นักเรียน และนำชาวบ้านทำฝายชะลอน้ำจำนวน ๓ ฝาย