วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ร่วมแรงร่วมใจทำผลิตภัณฑ์ใส้อั่วไก่ส่งลูกค้า

เคล็ดลับความอร่อยถูกใจลูกค้า ความสะอาดปลอดภัยหัวใจของผลิตภัณฑ์
 เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เกษตรกรกลุ่มแปรรูปในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ บ้านป่าห้าดงชัย  ร่วมแรงร่วมใจทำผลิตภัณฑ์แปรรูปใส้อั่วไก่ ส่งลูกค้าตามการสั่งชื้อ วันนี้ทำจำนวน ๕๐ กิโลกรัม นับว่ากลุ่มได้เดินทางมาถูกทาง สร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง
มีความสุขกับกิจกรรมที่ชอบ

ความสามัคคีสมัครสมาน มีน้ำใจทำอะไรก็สำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การประชุมอาสาปศุสัตว์ชี้แจงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและทำำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการโครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการนัดหมายอาสาประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม โดยให้สำรวจจำนวนโค กระบือในหมู่บ้านมา แล้วนำกระติกใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนามที่ได้สำรวจจำนวนมา ทั้งนี้ได้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการโดยละเอียด เป็นที่เข้าใจกันทุกคน เพื่อให้งานได้ประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถฉีดวัคซีนได้เกิน๘๐%ของโค กระบือในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ มีอาสาปศุสัตว์มาร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน🐖อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย บูรณาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)"
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กองร้อยอาสาฯปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กำนันตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านจัดเวร ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคดังกล่าวด้วย
จำนวน 4จุดได้แก่
1..จุดตรวจสามแยกดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ โดยทีม ชรบ.หมู่ 11บ้านเหล่าเจริญราษฏร์และจนท.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งตรวจเยี่ยมมอบเครื่องดื่มเป็นขวัญกำลังใจ
2.จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง โดยทีม ชรบ.หมู่ 10 บ้านประชาร่วมใจ จนท.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ตรวจเยี่ยมมอบเครื่องดื่มเป็นขวัญกำลังใจ
3.จุดตรวจสามแยกบ้านร่องบัวทองเวียงเชียงรุ้ง ทีมด่านกักเชียงราย,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง,และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
💥💥ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำผิด💥💥


วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ติดตามงานโรคระบาดสัตว์ในเชียงราย


วันที่ 25 พย.2562 เวลา 10.30 น.นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาประชุมติดตามงานและย้ำมาตรการ การป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้เกิดแพร่ระบาดขึ้นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีปศุสัตว์อำเภอทั้ง 18 อำเภอ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำเภอแม่ลาว
“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราขทาน ๙๐๔ วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน”


นายจิตกร ธิวงค์เวียง  ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานปล่อยขบวน Kick off แทนท่านนายอำเภอ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายยสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นำทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อจิตอาสาทุกคนได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและเผาป่า
 ณ. สนามหน้าอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย