วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

การประชุมประจำเดือนครั้งที่๓/๒๕๕๗สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุุุุุุุุุุุุุุุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๗ ณห้องประชุมสำนักงานฯ มีวาระตามกลุ่มงานต่างๆ ที่เด่นๆมีดังนี้
  • ช่วงแรกการประชุมมีการนำเสนอภาพกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
  • ช่วงกลางๆมีการเล่าเรื่องการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่พื้นที่อำเภอเทิง และช่วง
  •  ท้ายๆการประชุมมีการนำเสนอฟาร์มเป็ดที่กำลังจะได้มาตรฐานฟาร์มของอำเภอป่าแดด

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิทยากรบรรยายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก)

 เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยายการเลี้ยงสัตว์เรื่องการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นอาชีพเสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ สาธิตการทำอาหารหมัก การผสมอาหารลดต้นทุน ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก) โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้ควบคู่กัน และเมื่อเสร็จจากการอบรมตอนบ่ายมีการมอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกรที่เข้าอบรมด้วย

ร่วมบูรณาการโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน


เมื่อบ่ายวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชัยวุฒิ ศรีจันทร์ปลิว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และนายวรวุฒิ บัววัฒนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน เพื่อไปดำเนินการฉีดสุนัข แมว ในพื้นที่ต่อไป และได้มอบนโยบายการจัดหาวัคซีน การสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการได้อย่างเหมาะสม  ส่วนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สนับสนุนเข็ม ไชริงค์ และชี้แจงวิธีการฉีดวัคซีน ทบทวนความรู้โรคพิษสุนัขบ้า  การรายงานผล เสร็จแล้วจัดสรรวัคซีนให้แต่ละคนไปดำเนินการต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

บูรณาการโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับ อบต.ทุ่งก่อ


เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอินจันทร์ เรือนคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นายทวีศักดิ์ นาทองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกันมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อไปดำเนินการฉีดสุนัข แมว ในพื้นที่ของ อบต.ทุ่งก่อ  มีนายสุพล ปานพาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป็นพยานและอบรมทบทวนความรู้ วิธีการดำเนินการและกำหนดแผนที่จะออกบริการฉีดวัคซีนแต่ละหมู่บ้าน

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก)

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก) ที่ศูนย์เรียนรู้ฯของนายสมัย สาวงษา เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีนางดวงนวล  ขณะรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดและให้ข้อคิดโอวาทแก่ผู้เข้าอบรม 

 

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

บรรยายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไก่ให้ปลอดโรค

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไก่ให้ปลอดโรค ในการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ณ ห้องประชุมหมู่บ้านดงชัย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นการบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เข้าดำเนินการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานฝายแม่น้ำกก มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๐ ราย การอบรมเน้นบัญชีฟาร์มและมีด้านการจัดการน้ำ การจัดการดิน มีเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้ ตามความต้องการของเกษตรกรเองเมื่อมีการมาประชาคมครั้งที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานคลินิคเกษตรในพระบรมราชานุเคราะห์ฯที่อำเภอดอยหลวง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมปฏิบัติงานคลินิคสัตว์ ในซุ้มของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในโครงการคลินิคเกษตรในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่สนามโรงเรียนมัธยมดอยหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ วันนี้รับบทเป็นหมอยาสลบ ในตอนแรก พอไกล้เที่ยงเหลือรอผ่าทำหมันหลายตัวเลยเปลี่ยนบทบาทเป็นมือมีดผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมวอย่างละตัว ช่วยให้น้องๆรับประทานอาหารกลางวันเที่ยงพอดี ทำหมันได้ร่วม ๓๐ ตัว
 หมอดอยหลวงรอบคอบมากกันน้องหมาสลับเจ้าของมีป้ายแขวนเรียบร้อย เยี่ยมมาก
 ผู้เขียนรับคำสั่งเป็นหมอวางยาสลบ นานๆทำทีกลัวน้องหมาหลับไม่ตื่นเหมือนกัน
 บรรดาหัวหน้าส่วนราชการที่มาเป็นเกียรติในงานเดินชมกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ที่โดเด่นก็เห็นจะเป็นแกะดอยหลวง ที่มีผลผลิตต่อยอดถึงของที่ระลึกปุ๋ยจากมูลแกะสาว จำหน่ายเป็นสินค้าโฮทอบไปแล้ว

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

จน..เครียด..เหม็นขี้หมู..

 เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางจันทนา  สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล  ร่วมออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสุกรนายสมใจ ลีคงบับ เกษตกรบ้านป่าตึง กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันประจำบ้านป่าตึง ให้คำแนะนำต่างๆในการลดปัญหาขี้หมูเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านจนต้งทำหนังสือร้องเรียนถึงทางราชการ  ซึ่งนายสมใจ ก็รับทราบและจะแก้ไขเลิกเลี้ยงสุกรขุนหลังจากหมดรุ่นนี้ไปแล้ว

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับการมาศึกษาดูงานของพี่น้องเกษตรกรปราดเปรื่องอำเภอเวียงแก่น


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับ นายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วยทีมงานที่ได้นำเกษตรกรจากอำเภอเวียงแก่นที่เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่Smart Famer  มาศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน บ้านห้วยห้าง ตำบล ป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นำเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๖ ราย ได้แก่ นายกิติวุฒิ นัยติ๊บ นางสมศรี จันทะอินทร์ นายอัมพร พลฤทธิ์ นางสุธรรม ธรรมศร และนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ จากนั้นจึงเดินทางไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

นำSmartFarmerของเวียงเชียงรุ้งไปดูงาน

เมื่อเช้าวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายจันทร รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นำเกษตรกร ที่เข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรสูการเป็นSmartFarmer " จำนวน ๔๐ คน ไปดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงจังหวัดเชียงราย และที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาปศุสัตวืดีเด่นของจังหวัดเชียงราย ที่บ้านใหม่ศิวิไลย์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
 ฟังการบรรยายสรุปของศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงฯ

 ดูงานการเลี้ยงกบเลี้ยงปลา

ต้อนรับเกษตรกรอำเภอเวียงชัยมาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

เช้าวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับเกษตรกร จากอำเภอเวียงชัย นำโดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงแสน มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ศึกษาดูงานบ้านนายกิติวุฒิ นัยติ๊บ
 จุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม
 ศึกษาดูงานบ้านนางสมศรี จันทะอินทร์
 นายสุพล ปานพาน กล่าวต้อนรับและแนะนำเกษตรกรแหล่งเรียนรู้
 พี่หมอสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ทักทายเจ้าาของแหล่งเรียนรู้
 ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของนางอัมพร พลฤทธิ์
 แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ของนางอัมพร พลฤทธิ์
 การสับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ ของนางสุธรรม  ธรรมศร
ลูกไก่นายติ๊บ บั้งเงิน ถูกขอชื้อแบ่งไปเลี้ยงที่เวียงชัย

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

การอบรมเกษตรกรหลักสูตร"การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer"

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวให้โอวาทและเปิดการอบรมเกษตรกรหลักสูตร"การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๐ คน
นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวต้อนรับทักทายให้แนวคิดด้านอาชีพการเกษตรแก่ผู้เข้าอบรม
นายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ ปสุสัตว์อำเภอดอยหลวง บรรยายหัวข้อการจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์

นางสาวธีระวัลย์ โตบันลือภพ นายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่องการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย
นางสาวปาณิสรา จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องข้อมูลสารสนเทศและเทคนิคการเป็นวิทยากร
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เข้าร่วมประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี่และจัดทำแผนระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านนายทูน  ธรรมจักร กรรมการกลุ่ม บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕  ตำบลดงมหาวัน มีนายไมตรี สอนขยัน ประธานกลุ่มดำเนินการประชุม ช่วงแรกเป็นการแจ้งข่าวสารของศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๒ แห่ง คือนายบุญชวน มะลัยโย ที่มีการอบรมเกษตรกรไปแล้วหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานฯ ของนายสมัย สาวงษา จะอบรมในปลายเดือนนี้ในหลักสูตร การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ประดูหางดำ
 ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอ นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ทั้ง ๒๖ ข้อ และแผนการที่จะจัดกิจกรรมขายผลิตผลของกลุ่มในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ งานบั้งไฟประเพณี แผนการประกวดไก่ประดู่หางดำประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้งเพื่อขอแนวคิดจากสมาชิกกลุ่ม สุดท้ายเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามปัญหาต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วย
 ก่อนปิดการประชุมมีการระดมหุ้น รับสมาชิกใหม่ และนำเงินมาออกให้สมาชิกยืมเพือชื้อปัจจัยการผลิต สร้างความมั่นคงในอาชีพของกลุ่ม