วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างเลือดไก่พื้นเมืองที่ได้รับการหยอดวัคซีนนิวคาสเชิล ตามเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจำนวน  ๓ หมู่บ้าน ๆละ ๔ รายๆละ ๕ ตัว  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เสร็จแล้วจัดส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายส่งตรวจต่อไป
   เพื่อเป็นการติดตามผลการให้วัคซีนของฝูงไก่และเป็นหลักฐานทางวิชาการเพื่อให้ประเทศคู่ค้าเกิดความมั่นใจ
โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ และทำความเสียหายมาก ทั้งในระบบการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้าน และการเลี้ยงไก่เป็นอุตสาหกรรม นอกจากโรคนี้จะทำความสูญเสียแก่ตัวไก่โดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคนิวคาสเซิล และให้เกิดความมั่นใจกับประเทศผู้ซื้อสินค้าเนื้อไก่จากประเทศไทย กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เช่น พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น พื้นที่ที่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ รวมถึงพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม เช่นพื้นที่ในเขตกันชนรอบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ โดยมีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลทุกๆ ๓ เดือน และส่งเสริมให้การเลี้ยงไก่ระบบฟาร์มให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์แนะนำด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการติดตามผลการให้วัคซีนของฝูงไก่และเป็นหลักฐานทางวิชาการเพื่อให้ประเทศคู่ค้าเกิดความมั่นใจ กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลขึ้น รายละเอียดทั้งหมดของโครงการฯ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ เมษษยน ๒๕๕๖  นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมการบริการฉีดวัคซีนของอาสาปศุสัตว์ (นายวรพจน์ นครชัย) ณ ศาลากลางบ้าน บ้านห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีชาวบ้านทะยอยนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีน และนายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ อบต.ทุ่งก่อ มาช่วยบันทึกข้อมูลด้วย

นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ อบต.ทุ่งก่อ มาช่วยบันทึกข้อมูล


ชมฝีมืออาสาปศุสัตว์
เก็บภาพก่อนเดินทางไปร่วมงานขาวดำที่จังหวัดพะเยา
และในวันต่อมา ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ก็ออกเยี่ยมการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์สาวสวยนามผกามาศ จอมสวรรค์ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งก่อ
เป็นสีสันของคนรุ่นใหม่ไฟแรง
ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยก็ยินดีเสียสละเวลามาช่วยทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ออกเยี่ยมการฉีดวัคซีนของลุงสิงห์ สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ประจำบ้านเด่นสันทราย หมู่ ๑๔
ตอนไปถึงชาวบ้านยังนำสุนัข มาไม่กี่ตัว ส่วนใหญ่จะทยอยนำมาที่ศาลากลางบ้าน
ลุงสิงห์ เอาหลานมาช่วยลงบันทึกการฉีดวัคซีนด้วย สบายไม่ต้องกังวลที่ฉีดทั้งเขียนใบรับรอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมพบกลุ่มเข้มแข็งกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ แหล่งเรียนรู้ บ้านนางสมศรี จันทะรินทร์ มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี การปันผล การร่วมกันผสมอาหารของกองทุนเพื่อผลิตอาหารราคาประหยัด


วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ

นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.ทุ่งก่อ มอบวัคซีนให้นายเฉลิม สุขเกษม ตัวแทนอาสาปศุสัตว์หมู่บ้านในพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน


จากการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้บันทึกความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จึงได้มีการประชุมอาสาปศุสัตว์เพื่อชี้แจงโครงการ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อ มอบวัคซีนให้อาสาแต่ละหมู่บ้านให้ดำเนินการตามแผนให้เสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

สระเกล้า ดำหัว ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์

น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวอโหสิและให้พรปีใหม่สงกรานต์
 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐น.ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ มีขบวนแห่เครื่องสักการะ และกล่าวคำขอพรปีใหม่และอโหสิกรรมโดยท่านปศุสัตว์เขต ๕ นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นายสำราญ ทาบุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ชี้แจงการรณรงค์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเน้นปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณนกอพยพ พื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ดำเนินการระหว่าง ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโสของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ ให้ศีล ไห้พร
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวท่านเจ้าคณะอำเภอเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆารวาส ประชาชนชาวเวียงเชียงรุ้ง มาร่วมประเพณีอย่างเนืองแน่น


วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เริ่มงานหลังหยุดงานช่วงสงกรานต์หลายวัน


นางสาวนฤมล  กฤษคม เจ้าของน้องหมาจากบ้านใหม่ร่องหวาย ต.ดงมหาวันกำลังลุ้นลูกหมาว่าจะเหลือมีชีวิตกี่ตัว
 เช้าวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เมื่อผู้เขียน (ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง) เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มองเห็นมีคนมานั่งชุมนุมบริเวณรอบๆที่โต๊ะรักษาสัตว์ มีทั้งรอรับวัคซีน   เติมน้ำเกลือเนื่องจากลำใส้อักเสบ  และผ่าตัดเนื่ิองจากคลอดยาก เบ่งคลอดมาสองวันแล้ว นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล กำลังวุ่นสาระวนพอดี ก็เลยช่วยผ่าตัดอย่างที่เห็นในรูป ช่วยลูกน้องหมาได้สองตัว จะรอดหรือปล่าวก็ไม่รู้แม่คงไม่มีน้ำนมแน่นอนเสียเลือดมากมาย เสร็จจากผ่าตัดไปจัดรายการวิทยุวันนี้นำเสนอเรื่องเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ และการรณรงค์ทำความสะอาดและการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ตามกำหนดของกรมปศุสัตว์ ๒๒-๒๖ เมษายน ๑๕๕๖ ปิดรายการด้วยการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะได้ดำเนินการของตำบลทุ่งก่อ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

ดำเนินการกองทุนยาและวัคซีนให้เป็นรูปธรรมที่กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ

    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ดำเนินการพบกรรมการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ที่มีนายหมั้น ถาคำ เป็นประธานกลุ่มและได้มอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มเพื่อดำเนินการกองทุนยาและวัคซีนให้เป็นรูปธรรม  แนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายต่างๆในการดำเนินการ ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่ม เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาสอบถามปัญหาความต้องการเมือเดือนมกราคม ๒๕๕๖ กลุ่มมีมติให้มีกองทุนยา วัคซีนสำหรับไก่  นอกจากนี้แกนนำของกลุ่มได้ปรึกษาในการที่จะส่งโครงการต่อยอดขยายเครือข่ายเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นอีกโดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย คาดว่าจะมีการประชุมใหญ่สมาชิกอีกครั้งในไม่ช้านี้ ดีใจที่กลุ่มเริ่มคิดเองทำเองมีเราแค่ให้คำปรึกษาครับ น่าจะเดินมาถูกทางครับ
    กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเข้มแข็ง โครงการสร้างและพํฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี๒๕๕๖
เดิมเป็น "หนึ่ง อำเภอ หนึ่ง กลุ่มเกษตรกร และ หนึ่งชนิดสัตว์ "นั่นเองตอนนี้เปลี่ยนชื่อตามยุคตามแนวคิดของหน่วยเหนือด้วยเงื่อนไขทางงบประมาณนั่นเอง  เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนแผนสู่การแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ของตนเองด้วยตนเอง จึงปรับเปลี่ยนความคิดของกลุ่มเกษตรกร เข้าลักษณะ "คนทำได้คิด คนคิดได้ทำ" (ฉลาดวางแผนของ ดร ประทีปวีระพัฒนิรันดร์)เป็นการเสวนา ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นปัญหา จัดทำแผน ลงมือปฎิบัติ เพื่อพัฒนากลุ่ม/แหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ การถ่ายทอดให้เกษตรกรโดยรอบ 
    อำเภอเวียงเชียงรุ้งเลือกกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สามารถจัดตั้งกลุ่มปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้ ๔ กลุ่ม ได้แก่
  1. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง
  2. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ
  3. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าซาง
  4. กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ร่วมกิจกรรมบวชป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 เมษายน 2556 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีโครงการบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประกอบพิธี ณ วนอุทยานดอยพระบาททุ่งก่อ (ผาเล็งโลก) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แน่นอนงานนี้ปสุสัตวือำเภอโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจันทร์รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เข้าร่วมกิจกรรม
ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็เดินขึ้นเขามาทำการบวชผ้าที่จะนำไปผูกต้นไม้  สวดชัยมงคลคาถา ให้ศีล  ให้พร และร่วมเดินบวชป่าไปพร้อมๆกับญาติโยม

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

พาเกษตรอำเภอแวะเยี่ยมการเเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของผู้ใหญ่ติ๊บ บั้งเงิน

เมื่อสายของวันที่๘ เมษายน ๒๕๕๖ หลังจากเดินทางไปร่วมงานวันผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ขากลับแวะพาท่านเกษตรอำเภอนายเลิศชัย ดอนงาม ชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ของลุงติ๊บ บั้งเงิน ผู้ใหญ่บ้านห้วยห้าง ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง  ซึ่งตอนเข้าไปผู้ใหญ่กำลังจะให้อาหารไก่พอดี ท่านบอกว่าออกจากบ้านแต่ตีห้าไปดับไฟป่า  ดับได้เฉพาะส่วนเขตเวียงเชียงรุ้ง ส่วนอีกฝากเป็นเขตอำเภอพญาเม็งรายไม่ได้ข้ามไปดับคงจะปล่อยให้ทางโน้นเขาดับกันเอง  ไก่ผู้ใหญ่ตอนนี้มีมากกว่าสองร้อยตัวแล้วทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ เพราะมีฟักออกมาตลอด ๓๐ กว่าแม่

หยุดไปสามวันงานเข้าหมอจันทร์เหนื่อย...

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง หยุดไป ๓ วัน วันนี้ ๘เมษายน ๒๕๕๖ ตอนสายๆมีน้องๆนำสุนัขมารับวัคซีนป้องกันโรค และรักษา มีรายหนึ่งน้องหมากัดกันจนตาทะลักออกจากเป้าตา น่าจะบอดแล้ว หมอจันทรืนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯจัดการเอาเข้าที่เรียบร้อย น้องหมาร้องเจ็บลั่นอำเภอ นอกจากนั้นผู้ใหญ่บ้านสันไทรงามก็มารายงนการเจ็บป่วยตายของไก่ไข่ที่ได้รับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ร่วมงานวันผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีนายเอนก แก้วนิลตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ให้การต้อนรับ เดินชมกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุในงาน

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

การประชุมกลุ่มเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางพัฒนากลุ่มเข้มแข็งของตามนโยบายของกรมปศุสัตว์(โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๖ )ซึ่งในขณะนี้กลุ่มบ้านห้วยห้างกำลังพัฒนาความเข้มแข็งปรับขึ้นระดับจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ขั้นที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรกรรายย่อยสู่ความสำเร็จ มีงบประมาณจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมาให้จำนวนหนึ่ง  วันนี้ได้สอบถามความต้องการของกลุ่มเรียบร้อย อยากได้ ๕ อย่าง จัดลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย คือ๑. เครื่องบดสำหรับป่นใบกระถิน เปลือกหอย ๒.ตู้ใส่เวชภัณฑ์กองทุนยาวัคซีนของกลุ่ม ๓.กรงใส่ไก่ ๔. เครื่อฟักไข่อัตโรมัติ ๕. เครื่องถอนขนไก่

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

พาเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สวนสมสมัยของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ พี่น้องเกษตรกรจากบ้านสันไทรงามตำบลดงมหาวัน เดินทางมาดูสวนสมสมัย ของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย ซึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดูกิจกรรมเกษตรผสมผสานที่มีการเลี้ยงสัตว์นำของนายสมัย  มีการเลี้ยงควาย เลี้ยงหมูป่า เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงใส้เดือน การปลูกไผ่ชนิดต่างๆ การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ที่ปลอดจากการใช้สารเคมี

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมการเลี้ยงไก่ไข่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับเชิญร่วมบูรณาการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องประจำปี ๒๕๕๖  โดยร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงสัตว์และมอบสัตว์ที่เป็นความต้องการของชุมชนคือไก่ไข่และปลาดุก ได้ดำเนินการอบรมในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่บริเวณลานวัดสันไทรงามโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล  และมอบไก่ไข่ในเช้าวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

ร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวที่เทศบาลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว

กาแฟก่อนลงมือทำงาน
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวที่เทศบาลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว ตามโครงการรรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการปี ๒๕๕๖ มีเจ้าหน้าที่อำเภอไกล้เคียง(โซนกลาง) อำเภอเวียงชัย อำเภอเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ช่วยกัน
เก็บภาพความประทับใจหลังเสร็จงาน

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาระกิจประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖

 ช่วงนี้มีสุนัข แมว ป่วยกันมากสงสัยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกหนาวๆร้อนๆ ปิดเทอมด้วยมีน้องๆนักเรียนอุ้มน้องหมามารักษากันหลายตัว ถือโอกาสเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ไปด้วย ทำทุกวันให้มีคุณค่า
 มองขอความช่วยเหลือ
 น้องแมวเก้าแต้มก็เหงาซึมมารักษาเหมือนกััน

 ทำหน้าตาหวาดกลัวเล็กน้อย
 ช่วยผมด้วยน้องโกลเด้นเจ็บก้นมาขอความช่วยเหลือ
  ร่องรอยบาดแผลที่มีหนอนแมลงวันเจาะกินเนื้อ
 งานหมูๆๆ
 พ่อพันธุ์กว่าสองร้อยกิโลกรัม เขี้ยวยาวทีเดียว
 ภาพนี้ต้องตัดมัวมันหวาดเสียว
แล้วในภาคบ่ายก็มีน้องหมามาขอความช่วยเหลืออีกตัว

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติด้านปศุสัตว์ที่เวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เกิดพายุลมกรรโชกแรงทั่วไปในจังหวัดเชียงราย เสียหายมากน้อยตามร่องทิศทางของลมและฝน สำหรับที่เวียงเชียงรุ้ง ในด้านปศุสัตว์ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก อบต.บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าซาง ว่ามีไก่ตายจากพายุลมแรงครั้งนี้อยู่ ๕ ราย ล้วนแต่เป็นสมาชิกกลุ่มคนสำคัญของเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของบ้านห้วยห้าง โชคดีที่ได้ขายไก่บางส่วนให้กลุ่มเลี้ยงไก่อำเภอแม่จันไปตอนบ่ายพอตอนเย็นพายุเข้านับว่าเป็นโชคดีปนกับความโชคร้าย ตอนนี้ได้ส่งความเสียหายให้ อบต.ป่าซางดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และได้ประสานสำนักงานปศุสัตวืจังหวัดเพื่อขอสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือไก่ที่เหลือซึ่งอาจจะเครียดป่วยตายได้อีกทางหนึ่งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจเจ้าของสัตว์ไปด้วย