วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

รักษาควายป่วย

 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

วันที่  28 กันยายน  2564 

นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์เฝ้าระวังโรค ASF ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามอาการป่วยของกระบือบ้านร่องหวาย หมู่ 2 จำนวนทั้งหมด 4 ตัว มีอาการป่วย 1 ตัว เป็นแม่กระบืออายุ 5 ปี ไม่กินหญ้าเป็นเวลา 4 วัน มีอาการท้องเสีย จึงให้ยาปฏิชีวนะและวิตามิน งดให้หญ้าอ่อน และได้ให้วิตามินกับลูกกระบือซึ่งมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากแม่ไม่ให้กินนม จึงแนะนำเกษตรกรให้ซื้อนมผงมาเสริมให้กับลูกกระบือ ทำการเจาะเลือดกระบือที่ป่วยเพื่อตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด และให้เจ้าของเฝ้าดูแลกระบืออย่างใกล้ชิด 

.ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้​ เรื่อง​ โรคลัมปี สกิน

 


วันที่ 23 กันยายน  2564 สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายจันทร์ รักลีน


ดำเนินการลงพื้นที่ : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  เกี่ยวกับเรื่องโรคลัมปี สกิน ที่บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่  14  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  รวมเกษตรกร  1 ราย  จำนวนโค  7  ตัว.

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้​ เรื่อง​ โรคลัมปี สกิน

 

   
 
 วันที่ 22 กันยายน  2564 
   
ชื่อหน่วยงาน:  สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ดำเนินการลงพื้นที่ : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ  เกี่ยวกับเรื่องโรคลัมปี สกิน ที่บ้านโป่ง หมู่ที่  13   ตำบลทุ่งก่อ   และบ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่13 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  รวมเกษตรกร  3 ราย  จำนวนโค  37 ตัว

"ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง เยียมเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรักษาสัตว์ป่วยพัฒนาการเลี้ยงที่ป้องกันโรคได้"
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2564

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมฟาร์มนายทองจันทร์ พวงมาลัย เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยเคียน หมู่ 10 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดการให้บริการรักษากระบือป่วย จากการสอบถามกระบือที่เลี้ยงมีทั้งหมด 7 ตัว แม่กระบือที่ป่วยมีอายุประมาณ 5ปี(4/8/2564 ) มีอาการซึมไม่กินหญ้าเดินเซไม่ตรงทาง ไม่เคยทำวัคซีนเจ้าของได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของ หน่วยทหารพัฒนาฉีดยาให้แต่ไม่หายขาดหายไปไม่นานก็กลับมาซึมอีกเป็นเวลา4ครั้งในเดือนสิงหาคม (20/8/2564)เจ้าหน้าที่ผสมเทียม็นว่าการรักษาไม่ได้ผล จึงแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปดูแลรักษา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเข้าไปเจาะเลือดตรวจและฉีดวิตามินบำรุงให้(23/8/2564) ผลจากการตรวจเลือดจากศูนยวิจัยการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน(27/8/2564)แจ้งว่าพบพยาธิในเลือดทริพโนโซม จึงเข้าไปทำการรักษาด้วยยาเบรินิล 20 CC. ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจแม่กระบือกลับมากินหญ้าปกติในกรณีนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่ไกล้เคียงให้ระวังโรคดังกล่าวที่ติตต่อได้ด้วยยุงเหลือบแมลงดูดเลือด ต้องมีการกำจัดแมลงดังกล่าว และมีมุ้งให้โรงเรือนโค กระบือด้วย


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

 

"ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง  เยียมเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรักษาสัตว์ป่วยพัฒนาการเลี้ยงที่ป้องกันโรคได้"


วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  2564

นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านเหล่าไรเขตเทศบาลบ้าน หมู่ 11 ,4,6,12  ตำบล ทุ่งก่อ และ หมู่ 4    ตำบล ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


"ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกิน"

 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข


วันที่ 14 กันยายน  2564

นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือกรณีโคป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกิน ของนายสันติชัย ปัดถาวะโร บ้านเลขที่ 50 หมู่ 3   ตำบล ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งจากการประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันดำเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

ตรวจห้องเย็นและเอกสารการเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์

 สัตว์ปลอดโรค 


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2564

โดยนายสุพล   ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมทีมงานออกตรวจติดตามและตรวจสอบเอกสารการจำหน่ายซากสัตว์และชิ้นส่วนสัตว์ ของห้องเย็นในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง2แห่งเพือตรวจสอบเนื้อสัตว์แหล่งที่มาเอกสารกำกับให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในความปลด้วยเช่นกัน และเป็นมาตรการควบคุมโรคระบาดสัตว์ด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ


เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง .จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง