วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์โรคระบาดในโค กระบือ โรคลัมปิ สกิน กำลังระบาดหนักหลายจังหวัดภาคอีสานครับ
 

ตรวจรับสุกรจากเพชรบูรณ์ที่มาเข้าโรงฆ่า

วันที่๓พฤษภาคม๒๕๖๔เวลาบ่ายสามโมง วันนี้มีโอกาสตรวจรับสุกรจากแดนไกลมาพื้นที่เวียงเชียงรุ้งครับตามระเบียบของกรมปศุสัตว์เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ครับ ตลอดจนผู้บริโภคได้เนื้อสุกรที่สะอาดปลอดภัยครับ
ติดตามการขุดสระโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทฤษฏีใหม่

 วันนี้

๕พค๒๕๖๔ เวลาบ่ายโมงไปลงพื้นที่ดูการขุดสระของโครงการ1ตำบล1ทฤษฏีใหม่แห่งแรกกับท่านประมงอำเภอ จนท.สัตวบาลและน้องๆจ้างเหมาดูแลโครงการด้วย ได้ดินเยอะมากครับไม่รู้ว่าจะทอยไปทางไหนต้องรอดูอีกที อย่างนี้แหละคิดมาจากห้องแอร์ ปรับแก้กันในพื้นที่ต่อไปครับ