วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนของสำนักงานปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง

 บริการประชาชนของสำนักงานปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ประจำวันอังคารที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

บูรณาการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอเมือง

หมอนิคม ดอกสลิส  ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย หมอวางยา
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสันทราย ในพื้นที่เขตเทศบาลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โซนกลาง ที่มีอำเภอเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาว ร่วมบูรณาการบริการสุขภาพสัตว์ ทำหมัน สุนัข แมว
เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และลงทะเบียน

ฝึกหัดนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

ผ่าตัดรักษามดลูกอักเสบ

ค่อยๆทำกันไปชาวบ้านก็ทะยอยเอาสัตว์มารับบริการวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมสัมนาเรื่องการบูรณาการงานฯ

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยาย เรื่องการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณห้องแกรนบอลรูม โรงแรมอินคำเชียงราย
นายสรพล เถระพัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายประสบการณ์การพัฒนาองค์กรการเกษตรและสหกรณ์
ภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยรายจังหวัด ระดมความคิดเห็นประเด็นวิธีการขับเคลื่อนการบูรณาการฯ
๑)ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการฯ
๒)การสร้างทีมงานพัฒนาสินค้าของจังหวัด
ทีมงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


กลุ่มประมงจังหวัดเชียงรายแต่ก็ยังนั่งคนละกรมอยู่ดีไม่บูรณาการสักเท่าไหร่

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด


บรรยากาศของแต่ละจังหวัดพะเยา น่าน

บรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ แพร่

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด

ทีมปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากจนแบบบูรณาการ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมาร่วมประชุม เช่น นพค.๓๕, เกษตร ,กศน, ตำรวจ ,อปทในพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมชี้เป้าชีวิต จัดการชีวิต มีประชาชนตกเกณฑ์ จปฐ จำนวน ๑๕ ราย และได้ออกเดินเคาะประตูบ้านเก็บข้อมูลตลอดจนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปบ้างแล้ว
นพค.๓๕ เอาผ้าห่มมาแจกครัวเรือนยากจน

รองผู้กำกับ สภอ.เวียงเชียงรุ้ง ช่วยแจกเมล็ดพันธุ์ผัก

ปศุสัตว์แจกเมล็ดพันธุ์ผัก

นายเสน่ห์ อุดทะปา พัฒนาการอำเภอดำเนินรายการประชุม(เดินไมโครโฟน)

บรรยากาศการประชุมสบายๆ


วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ดงมหาวัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนางจันทนา สุขเกษม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง ร่วมกาารประชุม สมาชิกกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่บ้านปงบนผู้ใหญ่อดุลย์ มลัยโย  ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเมื่อที่ประชุมพร้อมอาจารย์ไมตรี สอนขยัน ประธานกลุ่มฯ เปิดการประชุมให้โอกาสเป็นเข้าวาระของปศุสัตว์ มีแจ้งสามเรื่องได้แก่ การไปอบรมทำอาหารสัตว์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ นำร่อง ๔ คน , การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าห้วงปลายเดือนมีนาคมนี้ และการจัดการการเลี้ยงไก่ที่ดีพร้อมกับแจกวัคซีนนิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบ ให้กลุ่มด้วย  

ก่อนการประชุม
เสวนากันนอกรอบก่อน


สมาชิกมีแต่สูงวัยทั้งนั้น

มีเพื่อนบ้านนำน้องหมามารักษาด้วย

เมื่อที่ประชุมพร้อมอาจารย์ไมตรี สอนขยัน ประธานเปิดการประชุมให้โอกาสเป็นเข้าวาระของปศุสัตว์ มีสามเรื่อง การไปอบรมทำอาหารที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓เมษายน ๒๕๕๘ นำร่อง ๔ คน  การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าห้วงปลายเดือนมีนาคมนี้และการจัดการการเลี้ยงไก่ที่ดีพร้อมกับแจกวัคซีนนิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบ ให้กลุ่มด้วย

วัคซีนสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ การใช้วัคซีนไก่แบบต่างๆ

บรรยากาศทั่วไปการประชุม

แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่ มีทั้งสมาชิสูงวัยสังขารไม่ไหวขอลาออกและรุ่นใหม่มาสมัครเพิ่ม

เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่ของผู้ใหญ่อดุลย์ มลัยโย

หญ้าวัชพืชหายไปจากสวนเพราะไก่กินหมด

การอนุบาลลูกไก่


ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงบนนายอดุลย์ มลัยโย สมาชิกกลุ่ม
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รักษาลูกสุนัขป่วยไม่กินอาหาร ลำใส้อักเสบผ่าตัดทำหมันน้องหมาป่วยมดลูกอักเสบ


รักษาน้องพุดเดิ้นเบื่ออาหาร

มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้นายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องหมา ทำบัตรขึ้นทะเบียน