วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ส่งมอบเวชภัณฑ์ในโครงการโคเนื้อคุณภาพฯ

 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอมอบหมายให้นางยุพา คำสมุด เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ดำเนินการมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือบ้านร่องหวาย ตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืนอาหารปลอดสู่อาเชี่ยนในเขตภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  มีนายประจวบ กาละกุล ประธานกลุ่มและกรรมมาร่วมรับนำไปทำกองทุนยาต่อไป


“อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย บูรณาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)"

🐖🐖สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข🐖🐖มอบเครื่องดื่มให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เวียงเชียงรุ้ง ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กองร้อยอาสาฯปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กำนันตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านจัดเวร ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคดังกล่าวด้วย
จำนวน4จุดได้แก่
1.ที่จุดตรวจชั่วคราวสามแยกบ้านไทรงาม ตำบลดงมหาวัน โดยทีม ชรบ.หมู่ 11
2.จุดตรวจสามแยกดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ โดยทีม ชรบ.หมู่ 1
3.จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง โดยทีม ชรบ.หมู่15
4.จุดตรวจสามแยกบ้านร่องบัวทองเวียงเชียงรุ้ง ทีมด่านกักเชียงราย,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เวียงชัย+เวียงเชียงรุ้ง,และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ


💥💥ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำผิด💥💥


🐖🐖ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย🐖🐖

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ติดตามการผสมอาหารและการทำอาหารหมักที่กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านร่องหวาย

 เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสันติ พรพิพัฒน์สิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และทีมงานออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือบ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการใช้อาหารผสมสำหรับโค กระบือ ที่ได้ดำเนินการสาธิตการผสมและให้เกษตรกรทดลองใช้ ปรากฎว่าโค กระบือกินดี ไม่มีปัญหา และในส่วนอาหารหมักซึ่งครบกำหนดเปิดวันนี้ก็มีความน่ากิน มีกลิ่นหอม โค กระบือน่าจะชอบกิน
 ขอขอบคุณทีมงานแม่บ้านพ่อบ้านกลุ่มที่สรรหาเมนูอาหารพื้นบ้านมาให้รับประทานมื้อเที่ยง เช่นยำเตา ลาบไก่ป่า ส้มตำอิสานรสแช่บ ขอบคุณครับ

รักษาควายบ้านใหม่มหาวัน

 เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานรักษากระบือของนายสมจิตร จริยา บ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ จากการสอบถามทราบว่าแม่ควายปล่อยไว้แล้วไปกระโดดลงบ่อน้ำ หลังจากเดินเชเล็กน้อย วันต่อมาไม่ลุกนอนมีอาการเจ็บ กินถ่ายปกติแต่ลุกไม่ได้ ให้ยาปฏิชีวนะและแก้ปวดอักเสบ และแนะนำให้มีการพลิกและพยุงลุกบ้างแต่กระบือตัวใหญ่ เลยต้องใช้คนเยอะหรือรอกช่วย  ให้โทรแจ้งอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาการรักษาตามอาการต่อไป

นอนหายใจรวยรินน่าสงสารมากๆ


ยกคอหันมาจ้องหน้าอ้าปากยิงฟัน เหมือนจะหมอบอกว่าเจ็บแต่พูดไม่ได้ “อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย บูรณาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)"

🐖🐖สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข🐖🐖
จุดตรวจชั่วคราวสามแยกบ้านไทรงาม ตำบลดงมหาวัน โดยทีม ชรบ.หมู่ 10

จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง โดยทีม ชรบ.หมู่14
 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เวียงเชียงรุ้ง ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กองร้อยอาสาฯปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กำนันตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านจัดเวร ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคดังกล่าวด้วย
จำนวน4จุดได้แก่
1.ที่จุดตรวจชั่วคราวสามแยกบ้านไทรงาม ตำบลดงมหาวัน โดยทีม ชรบ.หมู่ 10
2.จุดตรวจสามแยกดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ โดยทีม ชรบ.หมู่ 15
3.จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง โดยทีม ชรบ.หมู่14
4.จุดตรวจสามแยกบ้านร่องบัวทองเวียงเชียงรุ้ง ทีมด่านกักเชียงราย,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เวียงชัย+เวียงเชียงรุ้ง,และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ


💥💥ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำผิด💥💥
🐖🐖ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย🐖🐖

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันปิยมหาราช หมายถึง วันที่ปวงชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ ให้อิสรภาพแด่ปวงชน โดยทรงประกาศเลิกทาส ทรงปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ผู้ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ เป็นอเนกประการ หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่า "เสด็จพ่อ ร.5"
วันปิยะมหาราชของประเทศไทย
วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด และทำให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราษฎร์ คือ การประกาศเลิกทาสนั่นเอง ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"
วันที่ใช้จัดงาน วันปิยะมหาราชปศุสัตว์และประมงอำเภอร่วมกันวางพวงมาลา       1. เวลา  06.30 น.  พิธีทำบุญตักบาตร  ข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์จำนวน 57 รูป)
       2. เวลา  08.00 น.  พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ได้นำพวงมาลาร่วมถวายเป็นราชสักการะ ใช้ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมชื่อหน่วยงานไม่ใช้พื้นสีดำและไม่ใช้อักษรสีดำ
       3. เวลา  18.00 น.  พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก        (ใช้เทียนสีชมพู หรือสีเหลือง)
“อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย บูรณาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)"

🐖🐖สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข🐖🐖


วันที่  26  ตุลาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เวียงเชียงรุ้ง ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กองร้อยอาสาฯปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทหารชุดรักษาความสงบรอยต่ออำเภอ กำนันตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านจัดเวร ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคดังกล่าวด้วย
จำนวน4จุดได้แก่
1.ที่จุดตรวจชั่วคราวสามแยกบ้านไทรงาม ตำบลดงมหาวัน โดยทีม ชรบ.หมู่ 8
2.จุดตรวจสามแยกดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ โดยทีม ชรบ.หมู่ 13
3.จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง โดยทีม ชรบ.หมู่12
4.จุดตรวจสามแยกบ้านร่องบัวทองเวียงเชียงรุ้ง ทีมด่านกักเชียงราย,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เวียงชัย+เวียงเชียงรุ้ง,และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ


 💥💥ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำผิด💥💥

🐖🐖ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย🐖🐖

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย บูรณาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)"

🐖🐖สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข🐖🐖
 วันที่  20-21  ตุลาคม  2562

สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เวียงเชียงรุ้ง ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กองร้อยอาสาฯปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง กำนันตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านจัดเวร ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
จำนวน4จุดได้แก่
1.ที่จุดตรวจชั่วคราวสามแยกบ้านไทรงาม ตำบลดงมหาวัน ชรบ.หมู่ 1และ2
2.จุดตรวจสามแยกดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ ชรบ.หมู่ 8-9
3.จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง ชรบ.หมู่ 6-7
4.จุดตรวจสามแยกบ้านร่องบัวทองเวียงเชียงรุ้ง ทีมด่านกักเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เวียงชัย+เวียงเชียงรุ้ง

 💥💥ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำผิด💥💥

🐖🐖ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย🐖🐖