วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การรับและมอบวัสดุปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

ประชุมออนไลน์การนำเสนอผลงานวิจัย


 เมื่อวันที่25ตุลาคม2564นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมออนไลน์การนำเสนอผลงานครั้งที่1โดยในส่วนการนำเสนอของกลุ่่่มมีนายนรงค์ วารีรักษ์ หัวหน้าครอบครัว ผ่านไปได้ด้วยดีมีคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิบ้างเล็กน้อย

ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่23ตุลาคม2564นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนืรองในวันปิยะมหาราช มีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธาน