วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บริการทำหมันสุนัขตามนโยบายควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้บริการทำหมันสุนัข เพศเมีย ให้เกษตรกรบ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่นำมาขอรับบริการ ที่สำนักงานฯ เสริมแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนับ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ปีนี้มีเป้าหมายการทำหมันสุนัข แมว จำนวน ๑๕๐ ตัว( เพศผู้ ๘๐ ตัวและเพศเมีย ๗๐ ตัว) ตอนนี้กำลังสะสมได้ ๔ ตัว

ภาพกิจกรรมทำหมันสุนัข

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อบรมการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน (e-Operation)


เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน   พนักงานสัตวบาล เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ สนง.ปศุสัตว์เขต ๕ จ.เชียงใหม่ ตามที่กรมปศุสัตว์โดยกองแผนงาน ได้มีนโยบายให้ สนง.ปศุสัตว์อำเภอ ทำการบันทึกข้อมูล e-Operation ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่ง สนง.ปศุสัตว์เขต ๕ได้คัดเลือกจังหวัดเชียงราย, ลำปางและน่าน เป็นจังหวัดนำร่อง

ประมวลภาพการอบรม
 
มีนายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ท่านปศุสัตว์เขต ๕ กล่าวเปิดการอบรม
จนท.อ.พาน, เวียงเชียงรุ้ง ,ขุนตาล

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗ครั้งที่๑

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ปฏิบัติการออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗ครั้งที่๑ เพื่อให้คำแนะนำ พร้อมกับบริการต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ให้ร้านจำนวน ๑๐ แห่งในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ.สพ.ญ.ธีรัตธาวัลย์ โตบันลือภพ จากกลุ่มงานพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมกิจการของโรงฆ่าสัตว์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเมื่อ เวลา ๑๑.๐๐ น.เป็นการเยี่ยมรอบแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หลังจากที่เคยมาเยี่ยมแล้วเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ที่ผ่านมา  เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ให้ปลอดภัยถูกอนามัย เมื่อตรวจเสร็จแล้ว


 ได้เข้าพบท่านนายกทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรี นำเสนอข้อบกพร่องแนวทางแก้ไขให้แก่ถูกต้อง ซึ่งสรุปได้คือในเรื่องของความสะอาด และการฆ่าอย่างถูกวิธี ขอให้ท่านนายกเน้นย้ำทีมงานโรงฆ่าให้บริหารจัดการให้ดีขึ้น พร้อมกับให้กำลังใจในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีกว่าเดิมซึ่งท่านนายกก็ให้ความสำคัญของโรงฆ่าสัตว์ เขียงสะอาดเป็นอย่างดี


ตรวจระบบสืบพันธุ์ควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฎิบัติงานตรวจระบบสืบพันธุ์ควายของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่ได้รับแจ้งจากนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านว่า ควายตัวนี้ผสมไม่ติดมีแล้วสี่ครั้งทั้ง พ่อพันธุ์ ทั้งผสมเทียม ขอให้ตรวจสุขภาพว่ายังเหมาะสมจะใช้เป็นแม่พันธุ์อยู่หรือไม่อย่างไร  ผลการล้วงตรวจพบว่ารังไข่ผิดปกติ ต้องรับการแก้ไขรักษาตามอาการ เสร็จแล้วรอรอบการเป็นสัดงวดต่อไป


วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมมาตฐานโรงฆ่าสัตว์-เขียงสะอาด ที่ปศุสัตวฺเขต ๕

ปศุสัตว์อำเภอและ เจ้าหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ ในอำเภอที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมฟังนโยบายของกรมปศุสัตว์ปี ๒๕๕๗ จากวิทยากรของกองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มีปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๗ จังหวัดในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ร่วมรับนโยบายพร้อมกันด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
 ได้ฟังแล้วก็เหนื่อยใจมากสำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอที่มีสองสามคน เพราะกรมตั้งหวังจากปศุสัตว์อำเภอมากเหลือเกิน ทั้งปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งควบคุมโรคระบาด  การเคลื่อนย้ายแบบE-movement  การทำบัญชีธนาคารโคกระบือแบบออนไลน์  แล้วงานจรที่เราต้องไปร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนอื่นๆอีก (ไม่ไปก็ไม่ได้เสียด้วยเพราะต้องพึงพาทั้งอาคารสถานที่สำนักงาน และการลงนาม ต่างๆ แค่เรื่องการอยู่เวรประจำอำเภอก็หนาวแล้วถ้าท่านจะไม่เอาเราหรือเราไม่เอาท่าน..)วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยงรอบที่๑/๒๕๕๗ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินงานโครงการพ่นทำลายเชื้อโรคพื้นที่เสี่ยงรอบที่๑/๒๕๕๗ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในห้วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นพฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสุพล ปานพาน และนายจันทร์  รักลีน ออกเยี่ยมพบกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกกลุ่มที่นำความรู้เทคโนโลยี่ด้านปศุสัตว์นำไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสรุปรายงานจังหวัด ปรับปรุงแผนการดำเนินงานปีต่อไป
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บริการรักษา หมูดำท้องเสีย

ทางเข้าสวนหน้าบ้านอยู่กลางทุ่งนา
 บ่ายวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการรักษาหมูดำของนายบุญช่วย ปุดภาษี อยู่บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่๒ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ลูกหมูป่วยตายด้วยอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงจำนวน ๓ ตัว จากที่เลี้ยงลูกหมูไว้ ๖ ตัว  นายบุญช่วยเลี้ยงไว้ ๙ ตัว เป็นพ่อพันธุ์ ๑ ตัว แม่พันธุ์ ๒ ตัว
คอกหมูอยูหลังบ้าน ผ่านตัวบ้านแล้วผ่านทุ่งนาเห็นหลังคาในป่ากล้วย


ลูกหมูที่ท้องร่วงและตายไปแล้ว ๓ ตัว

แม่พันธุ์ แม่ของลูกหมูที่ป่วย

คอกพ่อพันธุ์

หูกาง ทำตาหวานใส่ ท่าจะเจ้าชู้ทีเดียว
คอกแม่หมูอีกตัวอยู่ติดกับพ่อพันธุ์

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมทีมสอบสวนระบาดวิทยาโรคปากและเท้าเปื่อยที่อำเภอขุนตาล

ประชุมเตรียมการออกสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นายพีระพันธุ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกสอบสวนโรคทางระบาดวิทยากับทีมระบาดวิทยาของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มี น.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน นำทีม กรณีที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยที่บ้านต้า ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เกิดโรค

นัดหมายเกษตรกรที่มีโคป่วยมาให้ข้อมูลต่างๆเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรคทางระบาดวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานของกรมปศุสัตว์ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เดินทางเข้าร่วมทำบุญกฐินพระราชทานของกรมปศุสัตว์ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 ได้กล่าวสวัสดีทักทาย  ท่านหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการ รองอธิบดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(นายธานินต์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) ตลอดจนพี่น้องชาวปศุสัตว์ทั่วฟ้าเมืองไทย ได้บุญอิ่มอก อิ่มใจมากๆครับ

  
ขอขอบคุณภาพส่วนใหญ่จากปศุสัตว์อำเภอสามง่าม สิริวุฒิ บางโพธิ์ทองครับ