วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล E-Operation ปี ๒๕๕๘

 นายจันทร์ รักลีน และนางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยะเสน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล E-Operation ปี ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวือำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอของจังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯครั้งที่๙/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ม้าตัวสุดท้าย

 เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับแจ้งจากผู้จัดการของสนามกอฟวอเตอร์ฟอร์ด ว่าม้าที่เลี้ยงไว้มีอาการป่วยล้มๆลุกๆ หลายครั้งและเริ่มจะลุกไม่ได้ ขอให้ไปดูและรักษาให้ด้วย ได้เข้าไปให้ยาวิตามินและยาปฏิชีวนะ และในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้เจาะเลือดส่งตรวจ สันนิษฐานว่าจะติดเชิื้อพยาธิในเลือดเนื่องจากบริเวณที่เลี้ยงเป็นป่าพุ่มไม้ ยุง เห็บ เหลือบมีจำนวนมาก และม้าเคยป่วยด้วยอาการแบบนี้มาหลายตัว ประกอบกับเหลือม้าตัวเดียวการเอาใจใส่ก็ลดลงด้วยไม่มีการป้องกันแมลงดูดเลือด
 ตามที่เคยประสบมา ม้าหากว่าได้ล้มลงนอนก็ยากที่จะรักษาให้เป็นปกติได้

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อบรมมาตรฐานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและชิมยำไก่ประดู่หางดำลำแต้ๆ

 โดยการสนับสนุนของ สกว. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองให้กลุ่มเกษตรกรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสู่ตลาดอย่างปลอดภัยทั้งด้านโรคระบาดสัตว์และด้านปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยห้างตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการให้ความรู้โดยคุณหมอหลิน(สพ.ญ.ธีรัตน์ธาวัลย์ โตบรรลือภพ ) หมอแอ้หมอบรรจุใหม่ นอกจากนั้นมีการบรรยายเรื่องการจัดกลุ่มโดยนางพรพิมล ใจไหวและนายสุพล ปานพาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เสร็จแล้วอาหารมื้อกลางวันเป็นการนำไก่ประดู่หางดำมาปรุงรับประทานคู่กับน้ำพริกปลาร้าผักนึ่งอร่อยมาก ภาคบ่ายติดตามแต่ละฟาร์มพร้อมให้คำแนะนำการทำฟาร์มมาตรฐานจำนวน ๑๐ ฟาร์มเพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องต่อไป

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พาสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำไปศึกษาดูงานที่แม่ลาวและพาน

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๑๐ รายไปศึกษาดูงานการใช้ตู้ฟักไข่ขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพที่ฟ้าใสฟาร์ม อำเภอแม่ลาว และไปดูงานการแปรรูปผลผลิต มาปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเหมืองหลวง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เพื่อมีความรู้ประสบการณ์ที่จะให้ผลผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอตามที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้งบประมาณ มาจากโครงการ"ศึกษาการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่แบบธรรมชาติที่ปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชีียงราย" สนับสนุนโดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.)