วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Santi Ponpipatsiri และ Sangchan Phinij, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นตัวแทนมอบค่าตอบแทนอาหาร อาหารว่างให้ประธานกลุ่มฯจอมทอง

เช้าวันที่ 30สิงหาคม2561สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พาเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอพานไปดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำจอมทอง เชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2  เพื่อสร้างประสบการณ์การตลาดไก่ประดู่ มีประธานกลุ่ม ท่านปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านหลวง ให้การต้อนรับและพาชมฟาร์มตัวอย่างของกลุ่ม ขอขอบคุณทีมงานจอมทองทุกท่าน
ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Nongkran Waphet, คนที่ยิ้ม, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี Sangchan Phinij, สถานที่ในร่ม
มีสำนักงานที่ทำการกลุ่มที่แสดงถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ทีมงานของกลุ่มจอมทองที่โดดเด่นมีความพร้อมเพียง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
ในภาพอาจจะมี 5 คน
ตัวแทนของกลุ่มแต่ลละด้านมีความรู้ความสามารถ
ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง ศิริชัย วงค์ยาง และ Kon Harnkaew, ผู้คนกำลังนั่ง
บรรยากาศการอบรมแนะนำกลุ่ม การดำเนินการที่ทำให้ประสบความสำเร็จมีรายได้หมุนเวียนปีลละกว่าสิบล้าน
ในภาพอาจจะมี 17 คน, รวมถึง Porntip Tunwapirom, Sangchan Phinij, ศิริชัย วงค์ยาง และ เวลา คือคำตอบ, ผู้คนกำลังนั่ง


การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2

ในภาพอาจจะมี 1 คน
นายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เมื่อวันที่ 29สิงหาคม2561 มีเกษตรกรผู้เลลี้ยงไก่ประดู่หางดำจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอพานเข้าร่วมอบรม 40 ราย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
นายยสันติ พรพิพัฒน์สิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวรายยงาน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Salanlus Naithip, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
การลงทะเบียน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
การชี้แจงโครงการความเป็นมา งบประมาณ 
ในภาพอาจจะมี 1 คน
การบรรยายการเลี้ยงไก่ขุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายอย่างต่อเนื่อง โดยนายสะอาด ชาวเวียง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
นายบุญชวน มะลัยโย ผู้นำเกษตรกรกล่าวขอบคุณวิทยากร
ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Ratanamuni Watphrakeaw, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
บรรยากาศการอบรม

ในภาพอาจจะมี ณรงค์ วีรารักษ์
การบรรยายการตลาดไก่โดยนายนรงค์ วีรารักษ์ นักวิชาการสสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยแลละบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  
ในภาพอาจจะมี Santi Ponpipatsiri, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
แจ้งกำหนดการไปศึกษาดูงานที่เชียงงใหม่
ในภาพอาจจะมี ณรงค์ วีรารักษ์
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Santi Ponpipatsiri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ทีมงานผู้ดำเนินการอบ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงพาไปดูโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงฆ่าสุกรและโรงฆ่าโคกระบือ ของเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อบ่ายวันที่22สิงหาคม2561สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับและพานายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์ดอยหลวง เยี่ยมชมกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงฆ่าสุกรและโรงฆ่าโค กระบือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วนำไปแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอดอยหลวงที่ยังไม่มี

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมบูรณาการโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่23สิงหาคม2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมบูรณาการโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวนววิถีที่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ ทหารหน่วยรักษาความสงบ พัฒนาการอำเภอชึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก โดยเข้าเยี่ยมชมความพร้อมการกำหนดโปรแกรมต้อนรับ หมู่บ้านคู่ขนานที่จะมาเที่ยวในวันที่28-29นี้
 กรรมการหมู่บ้าน โฮมสเตย์
 ลำดับการต้อนรับ
 บรรยากาศการวางแผนต่างๆใในวันที่มีนักท่องเที่ยวมาถึง

ประชุมย่อยเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์ร่วมกิจกรรมระดมพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม

 เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาท พร้อมทั้งให้นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  และดินถล่ม ปี ๒๕๖๑ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสร็จแล้วเดินตรวจแถวความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลในกาบรรเทาสาธารณภัย เสร็จแล้วปล่อยแถวขบวนกำลัง  ทั้งนี้มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 นายสุพล ปานพาน ปศุสสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอร่วมกิจกรรม

 นายอำเภอถ่ายภาพร่วมกับทีมงานป้องกัยภัย
นายอำเภอกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรร่วมมือ โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ โดยร่วมลงนามบูรณาการ การดำเนินงาน ร่วม 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เครือข่ายโคเนื้อล้านนา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และ ธกส.สำนักงานจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดยมีสมาชิกเครือข่ายโคเนื้อล้านนา คณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ ธกส.สำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน รวม 169 ราย และสื่อมวลชน 7 ราย
 มีเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและรับทราบแนวทางการดำเนินการโครงการฯ
 การชี้แจงแนวางดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน ที่ร่วมตกลงความร่วมมือ

การบันทึกภาพสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บรรยายโรคจากสัตว์สู่คน(ผ่อดีๆ)

 นายสุพล ปานพาน. ปศอ.วชร.เป็นวิทยากรบรรยายโรคระบาดจากสัตว์สู่คน แก่สมาชิกโครงการผ่อดีขององค์กา รบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อ.วชร. จ.ชร เมื่อวันที่ 16สิงหาคม2561ที่ห้องประชุม อบต.ทุ่งก่อ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 44คน โดยเน้นโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ โรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ เป็นต้น

นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายไก่ประดู่หางดำ

นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายไก่ประดู่หางดำ
 เมื่อวันที่14สิงหาคม2561นายสุพล ปานพานและคณะผู้วิจัยการส่งเสริมตลาดไก่ประดู่หางดำฯเดินทางจากชร.สู่ ม.แม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อมารายงานผลการดำเนินงานวิจัยการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำ สำหรับเกษตรรายย่อย