วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้าท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนัก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ดำเนินการนัดหมายประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลายเรื่องได้แก่
๑. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ ที่แจ้ห่ม ลำปาง ,
๒. การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่ อำเภอแม่จันพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าแล้ว ,
๓. การอบรมโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้สนับสนุน จะดำเนินการในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป้าหมายเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปงเคียนและนักเรียนมัธยมต้นของโรคเรียนด้วย
๔. มอบวัคซีนป้องกันโรคสัตว์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
กลุ่มเองก็มีการพิจารณาการลุงทุนให้กู้เงินกองทุนเพือจัดหาปัจจัยการผลิตด้วย นัดหมายครั้งต่อไปที่สวนของประธานกลุ่มเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

เร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฟาร์มสุกร

 ฟาร์มสุกรจากดงมหาวันมาขอรับนำยาฆ่าเชื้อไปพ่นโรงเรือน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ที่มีหนังสือสังการให้ดำเนินการพ่นทำลายเชื้อโรคในฟาร์มสุกร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เนื่องจากระยะนี้มีหลายจังหวัดเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงเกิดความเสียหายอย่างมาก การป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าคอยรักษา โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกรที่ขึ้นทะเบียนมารับน้ำยาฆ่าเชื้อ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ฟาร์มสุกรจากตำบลป่าซางมาแวะขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อและชื้อวัคซีนอหิวาต์สุกร


นายประหยัด ป้องเรือ ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวันขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไปพ่นเล้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน


วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมแนะนำการใช้ตู้ฟักไข่พ่อกำนันอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว ตำบลทุ่งก่อ

 ช่วยกันติดตั้งอุปกรณ์
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แวะเยี่ยมพ่อกำนันอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ ที่กำลังหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้สั่งชื้อตู้ฟักไข่มาขอให้ช่วยแนะนำการใช้การติดตั้ง ซึ่งก็ไม่มีอะไรยากเจ้าของตู้ฟักไข่มีคูมือการใช้มาอยู่แล้ว
 ตู้ฟักขนาดเล็ก ๔๘ ฟอง
 เป็นตู้กลับอัตโนมัติ
 ประกอบง่ายๆ


วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บริการรักษาสัตว์อีกตามเคย

นางสาวนิชาภา กาจีนะ บ้านเด่นสันทราย สุนัขท้อง มาน

 ฉีดวัคซีนให้น้องหมาที่น่ารักของนางสาวศิริพร ศรีพรม หมู่๑๑ ตำบลป่าซางรักษาโค ของนาย นายสมพร จุตุชัย เกษตรกรบ้าน บ้านเหล่าเจริญราษฏร์ หมู่ ๑๑ ตำบล ทุ่งก่อ ที่มีทั้งหมด ๙ ตัว ป่วยหนึ่งตัว สันิษฐานเป็นไข้สามวัน


มอบยาถ่ายวัลบาเชนให้ไว้ถ่ายพยาธิโคตัวอื่นๆด้วย
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมไก่ประดู่หางดำนางอัมพร พลฤทธิ์

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ของนางอัพร พลฤทธิ์ ที่แจ้งว่ามีไก่มากยังไม่ได้ขายอยากให้ไปช่วยแนะนำแก้ไขปัญหา  ด้านการตลาดเพราะช่วงนี้ขายได้ที่ละตัวสองตัวในขณะที่มีลูกไก่ออกมามาก  เมื่อเข้าไปเยี่ยมก็แนะนำปฏิทินการผลิตให้พอดีกับตลาดที่มีความต้องการสูง ในหน้าฝนต้องลดบริมาณการฟักลงบ้าง จะได้ไม่เหนื่อยเลี้ยงจำนวนมากๆอย่างที่กำลังเป็นอยู่ ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับว่าใครอยากได้ไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้ไปเลี้ยงขอเชิญติดต่อที่ป้าอัมพรโดยตรงหมายเล๘โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓ หรือจะผ่านทางปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งก็ยินดี ที่หมายเลข ๐๘๙-๘๓๘๑๕๙๗
 ไก่เลี้ยงปล่อยอิสระในสวนลำไย มีความสุข Happy chikken
มีปลวกขุดมาให้กินเสริมด้วย

 ห่อแม่พันธุ์สวยงามยิ่งนัก
 มีไก่งามเจ้าของก็มีความสุข

เยี่ยมลูกควายเกิดใหม่ของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

เกิดได้สี่วันแล้ว(๑๖สิงหาคม๒๕๕๗)
เมื่อบ่ายวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาพร สุริยเสน ปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายที่ได้รับแจ้งจากนายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มว่ามีแม่ควายคลอดลูกแล้วตัวแรกของกลุ่มเป็นตัวเมีย  พร้อมกับตรวจสภาพควายพ่อพันธ์ุที่มีปัญหาผอมลงทั้งที่ได้รับการถ่ายพยาธิไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้จัดแร่ธาตให้เลียเสริมอีกทาง

ลูกควายที่เกิดใหม่กับปศุสัตว์ตำบล
 มองกล้องเห็นหนุ่ม ส่วนสาวๆไม่สนเพราะเป็นเพศเมีย
ผอมดูไม่งาม

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บริการรักษาสัตว์

 เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน นางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ร่วมกันให้บริการผ่าตัดทำหมันลูกสุกรของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน และนายเสริม สารวัตร บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ
รักษาใส้เลื่อนลูกหมู
ตอนหมูนายสมัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมคลินิคเกษตรฯมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรกล่าวรายงาน และนำเยี่ยมการให้บริการแต่ละคลีนิค ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เยี่ยมสอบถามเกษตรกรที่มาติดต่อขอรับบริการ อย่างไกล้ชิด

รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมรับเสด็จที่อำเภอพาน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ