วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ออกพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งกลุ่ม การขึ้นทะเบียนกลุ่ม การขอจดวิสาหกิจชุมชน  ใช้เวลาชี้แจงให้เกษตรกรกรสมาชิกให้เข้าใจดีแล้วจึงเดินทางกลับ นับเป็นกลุ่มที่เกิดใหม่สนใจอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ทั้งๆที่เมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วทุกหลังคามีวัว ควายกันทุกหลัง แต่ตอนนี้ทั้งกลุ่มมีสามราย ที่เหลือยังไม่มีวัว ควายเป็นของตนเอง เพราะมีแต่หนี้ไม่มีทุน ทำไร่ข้าวโพดหวานก็ได้กำไรไม่พอค่าแรงค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์  ก็จจะรอดุว่ากลุ่มนี้จะเอาจริงเอาจังแค่ไหนกันต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 เมื่อบ่ายวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้คำแนะนำร้านใหม่  และต่อใบอนุญาต รายเก่า
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สภากาแฟสาธารณสุขอำำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ร่วมกิจกรรมกับการย้อมผ้าสีดำ กับ กศน.


ติดตามนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมกับการย้อมผ้าสีดำ ให้ฟรีของสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศรัย


ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายอนุรักษ์และเพื่อการผลิต บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายอนุรักษ์และเพื่อการผลิต บ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลผลิตของสมาชิกทั้ง ๑๐ รายเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านนายรัตน์ วังมูล ซึ่งรับทราบว่าดำเนินไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไร ได้ส่งดอกเบี้ยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณตามระยะเรียบร้อยดี เพียงแต่พ่อพันธุ์ตัวเดิมมีการคืนเจ้าของเก่าเนื่องจากเริ่มมีอาการดื้อ ดุ และได้พ่อพันธุ์ใหม่จากกลุ่ม ธกค.ป่าซาง มาทดแทน เปลี่ยนคนเลี้ยงจากนายคำสี เจริญลา มาเป็นนายศุภชัย นัยติ๊บ แทนจากมติของกลุ่ม เสร็จประชุมรับประานอาหารกลางวันร่วมกัน

บรรยากาศการประชุม


มอบเงินค่าตอบแทนผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์ให้นายเฉลิม สุขเกษม ประธานกลุ่มเพื่อดำเนินการใให้คนเลี้ยงต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่แหล่งเรียนรู้บ้านห้วยห้าง

 เมื่อเช้าวันนี่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยฯ ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิล โรคหลอดลมอักเสพติดต่อ ,โรคกัมโบโ รและโรคไข่นิ่ม(Newcascel,Infecetious Bronchitis,Infectious busal discase ,Avian reovirus infection) ให้แก่ไก่พ่อแม่พันธุ์ของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่บ้านห้วยห้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยของลูกไก่จากโรคดังกล่าว นอกจากนั้นยังมอบวิตามินเสริมบำรุงให้ด้วย
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อุบัติเหตุเกิดได้ถ้าประมาท เครื่องตัดหญ้ากับขาน้องหมา

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เกษตรกรคนทำนา นางสุรญา เพียงจันทร์ หมู่ที่๕ ตำบลทุ่งก่อ นำสุนัขที่มีแผลที่ขาหน้าให้รักษาเนื่องจากถูกใบมีดเครื่องตัดหญ้า (น่าสงสารมาก ทำไมมันไม่หลบก็ไม่รู้นะครับสงสัยคิดว่าเจ้าของไล่หนูให้จับ เลยโดน) ทำการรักษาโดยให้ยาซึมให้น้องหมาสงบแล้วทำความสะอาดแผล เย็บให้เรียบร้อย