วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 เมื่อบ่ายวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้คำแนะนำร้านใหม่  และต่อใบอนุญาต รายเก่า
ไม่มีความคิดเห็น: