วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งบูรณาการกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเยี่ยมฟาร์มไก่รายย่อย

นางฟองจันทร อูปแก้ว
 เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และร้อยตรี เมืองอินทร์ มณีจันทร์สุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ร่วมกันออกเยี่ยมเกษตรกรที่ประกอบการอาชีพเลี้ยงไก่ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงเป็นแบบมีการป้องกันโรคที่เหมาะสม(GFM ) ในบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ ซึ่งเป็นพื้นที่รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จำนวน ๓ รายได้แก่
๑. นางฟองจันทร์ อูปแก้ว ซึ่งมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้กรงยกพื้นในการขุนไก่หลายรุ่น หลายกรง และมีเล้าพ่อแม่พันธุ์แยกเป็นคู่ๆ หนึ่งเล้า ด้วยความเป็นห่วงเรื่องมลพิษทางกลิ่นที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้านแนะนำให้เน้นการเก็บมูลบ่อยๆไม่ไห้หมักหมม
๒. นายฤกษ์ชัย ราชคม รายนี้เลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับที่สร้างขึ้นมาเองโดยใช้ไม้ไผ่ เลี้ยงอยู่ ๙๐ ตัวในโรงเรือนหลังบ้าน เช่นเดียวกันแนะนำการรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน หมั่นเก็บกวาดมูลให้ดีสม่ำเสมอ
๓. นายสุรชัย มณีวรรณ รายนี้เป็นไก่พื้นเมืองประดู่หางดำที่สำนักงานปศุสัตว์ได้ส่งเสริมมีการขยายฟาร์มจนเกิดกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านช่วงหน้าฝน และได้ทำหนังสือข้อกลงว่าจะทำความสะอาดและเปลี่ยนแกลบรองพื้นเดือนละ๒ครั้ง พ่นน้ำอีเอ็มสับดาห์ละ ๒ ครั้ง ปัญหาเรื่องกลิ่นก็ลดลง


นางฟองจันทร์ อูปแก้วนายฤกษ์ชัย ราชคม


นายฤกษ์ชัย ราชคม


นายสุรชัย มณีวรรณ
นายสุรชัย มณีวรรณวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง

 เม่อเช้าวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง หารือแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงควาย  การวางแผนเก็บฟางอัดก้อนไว้ให้กระบือยามหน้าแล้ง ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ การทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ,โรคเฮโมรายิกเซพิซีเมีย  และการระดมทุนของกลุ่ม  ได้แนะนำแนวทางการหาทุนมาจัดชื้อเครื่องอัดฟางไว้ประจำกลุ่มวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทำบุญใส่บาตรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เวลา  06.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป) . เวลา  08.00 น.  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม มีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ได้จัดพานพุ่มดอกไม้ร่วมถวายเป็นราชสักการะ ใช้ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งอบรมอาสาปสุสัตว์ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และทีมงานดำเนินการอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๘ ราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕  ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒