วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เมื่อบ่ายวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจิตรกร ธิวงค์เวียง  นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สัสดี ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง หน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเตรียมการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแนะนำสาธิตการฉีดวัคซีนสัตว์ปีกให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านดงชัย

 เมื่อเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฎิบัติงานเยี่ยมแนะนำสาธิตการทำวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีกให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าไม่มีความชำนาญและกลัวว่าจะทำให้ไก่ตายได้ การสาธิตได้แนะนำการทำ ทริกในการทำให้เข็มสั้นโดยไม่ต้องไปชื้อเข็มใหม่ โดยการตัดปลอกเข็มให้ปลายเข็มออกมาพอดีกับขนาดไก่  เป็นที่พอใจแก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรม
ปศุสัตว์อำเภอรับเชิญเป็นวิทยากรโครงการผ่อดีดี

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคสัตว์ติดต่อสู่คนให้แก่สมาชิกโครงการผ่อดีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ มีนายสิงห์คำ จอมสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานเปิดการอบรมเมื่อเช้าวันที่ 29สิงหาคม 2560 ณ.ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย
วิทยากรด้านปศุสัตว์

วิทยากรด้านการป้องกันภัยจาก อบต.ดงมหาวัน

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องที่ในบทบาทผู้นำธรรมชาติผสมผสานแบบผู้นำแบบทางการ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องที่ในบทบาทผู้นำธรรมชาติผสมผสานแบบผู้นำแบบทางการ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาท จากนั้นมีการบรรยายของวิทยากรจาก ปปส.เชียงใหม่ในหัวข้อสถาณการณ์ยาเสพติด และสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อการเขียนข่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๑๗๐ คน
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้งและชมวีดีโอประชุมconferenceจากกระทรวงมหาดไทย

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา13.30 น.อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดประชุมคณะกรรมการถวายดอกไม้จันทร์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้งและชมวีดีโอประชุมconferenceจากกระทรวงมหาดไทย มีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสเป็นประธานแทนนายอำเภอที่ติดภาระกิจสำคัญ ทั้งมีวาระที่เน้นการดำเนินการทุกขั้นตอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม สมพระเกียรติ และมีมติย้ายสถานที่จัดงานจากที่วัดดงชัย มาที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งแทน เนื่องจากวัดดงชัยคับแคบไม่มีที่จอดรถเพียงพอตลอดจนถนนหน้าวัดคดโค้งอันตรายมาก
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวาล เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อเ พื่อชี้แจงโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  การป้องกันโรคกระบือและการจัดการเลี้ยงกระบือแบบปราณีต  ซึ่งเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยังเลี้ยงแบบเก่าจูงไปเลี้ยง  คาดว่าจะมีสมาชิกบางรายหันมาเลี้ยงแบบปราณีต  มีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มมาร่วมประชุม ๑๔ ราย เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ามกลางสายฝนพรำๆ เสรจจากประชุมนายอัคพล วันดี ประธานกลุ่มสาธิตการฝึกควายให้ทำตามคำสั่ง คุกเข่าและนอน ให้ชมด้วย

เพิ่มคำอธิบายภาพวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกรบ้านห้วยเคียน


เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับนายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ออกเยี่ยมเกษตรกรบ้านห้วยเคียนหมูที่ ๕และหมู่ที่๑๐ ตำบลทุ่งก่อ เพื่อติดตามสอบสอนการป่วยตายของสัตว์ปีกที่มีอาสาสมัคร PODD ได้แจ้งเข้ามาทางแอพิเคชั่น  เบื้องต้นของจากวิการและอาการของไก่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าไก่ป่วยเป็นโรคอหิวาต์สัตว์ปีก สาเหตเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ไก่เครียด ประกอบกับเกษตรกรไม่ได้ปรับวิธีการเลี้ยงให้เข้ารูปแบบฟาร์มปลอดโรคไม่มีระบบป้องกันโรคที่ดี จึงได้ให้คำแนะนำ แล้วมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพ่นตามคอก เล้า โรงเรือนของสัตว์ปีก ห้ามมีการเคลือนย้ายสัตว์ปีกช่วงนี้ ไม่ให้นำซากไปทิ้งนอกบริเวณบ้านให้ฝั่งลึกๆในพื้นที่ฟาร์ม แล้วโรยทับด้วยปูนขาว
ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรพ่นเล้าโรงเรือน


ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เวียงเชียงรุ้ง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เวียงเชียงรุ้ง มีนายออนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือด้าน เกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ จากอุทกภัยพายุเชินกาและพายุตาลัต ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมกองทุนอาหารสัตว์กลุ่มแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล บุญวงค์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง ๓ กลุ่มของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  1. เช้าเวลา 09.00น.ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย 
  2. เวลา 11.00น. บ้านห้วยห้าง 
  3. เวลา13.00 น.บ้านสันไทรงาม กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ 
  • แจ้งภาวะโรคระบาดในไก่การป้องกันอย่างเข้มข้น มอบวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีก ยาฆ่าเชื้อโรค
  • และติดตามแนะนำแก้ไขปัญหากองทุนอาหารสัตว์ของกลุ่ม เพื่อให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องต่อไป

ตรวจโรคฆ่าสัตว์ประจำปีรอบที่๒/๒๕๖๐

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดย สพ.ญ.ธีรัตธาวัลย์ โตบันลือภพ นายสัตวแพทย์ประจำกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์และทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมกิจการของโรงฆ่าสัตว์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และโรงฆ่าสัตว์ปีกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์และเทศบาล คอยต้อนรับโดยได้แนะนำการดำเนินการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายตามระเบียบกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาบังคับใช้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป