วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

เนื่องในวันจักรี
เมื่อ 6 เม.ย.64 เวลา 07.30น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

โดยมี นายจิตรกร ธิวงศ์เวียง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา”

วันที่ 6 เมษายน  2564       
เวลา 10.00น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ร่วมกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศาสนสถาน” เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยมี นายจิตรกร ธิวงศ์เวียง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี

ณ วัดเทพปราณี บ.โป่ง ม.1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย🎙️“ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย"🎙

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field day)”

วันที่ 7 เมษายน  2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ประจำปี 2564 โดยมี นายจิตรกร ธิวงศ์เวียง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี

ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ 1ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำนักปศุสัตว์อำเภอได้จัดกิจกรรมแนะนำถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถ่ายพยาธิ จำนวนสัตว์ทั้งหมด 50 ตัว แยกเป็นแมว 30 ตัว สุนัข 20 ตัว ในงานมีกิจกรรมทางเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรและประมงและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีเกษตรกรสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีจุดคัดกรองและมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวดวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู่ใหญ่บ้าน โรคระบาดชนิดใหม่ในบ้านเราที่ต้องเฝ้าระวัง
 

"ลงพื้นที่สาธิตการทำวัคซีนนิวคาสเชิล+หลอดลม ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก บ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง"

 ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ได้

มอบหมายให้ นางยุพา คำสมุด พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดใน

สัตว์ และนายฐิติกร ทองคำ พนักงานจ้างเหมาฯ ลงพื้นที่สาธิตการทำวัคซีนนิวคาสเซิล+หลอดลม และ

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกร ณ.บ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 1 ราย จำนวน ไก่พื้นเมือง 640 ตัว ไก่พันธุ์ไข่ 200 ตัว เป็ด 24 ตัว จาก

การลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โทร..08 -9838 -1597, E-mail..amp5717@dld.go.th


สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข


วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ได้

มอบหมายให้ นางยุพา คำสมุด พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาใน

สัตว์ และนายฐิติกร ทองคำ พนักงานจ้างเหมาฯ ลงพื้นที่สาธิตการทำวัคซีนนิวคาสเซิล+หลอดลม และ

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรบางส่วน ณ.บ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 1 ราย จำนวน ไก่พื้นเมือง 640 ตัว ไก่พันธุ์ไข่ 200 ตัว เป็ด 24 ตัว จาก

การลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โทร..08 -9838 -1597, E-mail..amp5717@dld.go.th

เยี่ยมสมาชิกเลี้ยงควาย ธกค.บ้านโป่งหมู่๑

📢📢 สัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข 🐃🐃

“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย”

วันที่ 2  เมษายน  2564

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางยุพา คำสมุด พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ออกพื้นที่บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ทำการส่งคืนลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน เพศผู้ ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ โดยได้ทำตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือฯในการส่งคืนลูกตัวที่ 1


- จำนวนเกษตรกร 1 ราย
- จำนวนกระบือ เพศผู้ 1 ตัว


📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 🐃🐃
 

ไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรบ้านโป่งหมู่๑๓

 Supol Panphan

2 เมษายน เวลา 19:37 น. 
แชร์กับ สาธารณะ
สาธารณะ
บ่ายโมงครึ่งวันนี้ ผมเป็นการเป็นงานไปชี้แจงแนวทางการดำเนินการเลี้ยงโคขุนแบบบูรณาการของกรมปศุสัตว์และ ธกส.ที่ กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านโป่งหมู่ 13 ตำบลทุ่งก่อ สนใจแต่เงื่อนไขต่างๆทำไม่ได้ต้องกลับไปคิดกันใหม่ครับ


ผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์ มาเยี่ยมเกษตรกร

 Supol Panphan

2 เมษายน เวลา 23:13 น. 
แชร์กับ สาธารณะ
สาธารณะ
ได้มีโอกาสต้อนรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากกรมปศุสัตว์ ดีใจครับ ท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรเวียงเชียงรุ้งที่ผมได้ไปส่งเสริมอย่างกว้างขวางลึกชึ้ง ท่านบอกจะกลับมาอีก เวียงเชียงรุ้งยินดีต้อนรับครับ เสียดายเวลาน้อยไม่ได้พาไปไหว้หลวงปู่ขาลครับ