วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ร่วมงานวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่ ๑๐

เพิ่มคำอธิบายภาพ


ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสสงฆ์ไปเยี่ยมบริษัทสิรินทร์ฟาร์ม กับทีมงานปศุสัตว์เขต 5

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเดินทางไปเยี่ยมบริษัทสิรินทร์ฟาร์ม กับทีมงานปศุสัตว์เขต 5 นำโดยนส.ธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ หน.กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ.เชียงราย เพื่อเรียนรู้การจัดการปศุสัตว์อินทรีย์ครบวงจร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

 

 คณะตรวจราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นำโดย นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ สพ.ญ.ธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเข้าเยี่ยมชมบริษัทสิรินทร์ฟาร์ม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย 61 ณ สิรินทรินทร์ฟาร์ม ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โดยเน้นวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์
  


ข่าวสั้นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย