วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

นำไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง (ประดูหางดำเชียงใหม่) ไปขายถนนคนม่วนเชียงราย

จัดกิจกรรมเล็กๆขายไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง ผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่แช่แข็งครับ ที่กาดม่วนสีเขียว หน้าร้านสบันงาที่ทำการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ในบริเวถนนคนม่วน จังหวัดเชียงราย เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่๒๘กันนายน ๒๕๕๗ ไปวางของตั้งแต่บ่ายสามโมงร้อนมากครับ ดีที่มีทีมงานของกาดคนม่วนให้ความเมตตาหาร่มมาให้กางกันแดดก่อนจะค่ำ 
เพื่อเป็นการสร้างตลาด สร้างมูลค่าไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงแบบปล่อยFree Range และประชาสัมพันธ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในนามผลิตภัณฑ์นิลเวียงเชียงรุ้ง  
ขอขอบคุณพี่หนิงกิตติ ทิศสกุล หัวหน้าโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข(Food Safety Chiang Rai Model)เป็นอย่างสูงครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเป็นนายแบบประชาสัมพันธ์ไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง
 ต้นกล้าหลานชายมาช่วยเชียรด้วย
 แม่ค้าตาคมกับไก่แช่แข็ง นิลเวียงเชียงรุ้ง
 เราภูมิใจให้ทุกท่านรู้จัก นิลเวียงเชียงรุ้ง
 ร้อมแดดแรง พี่แม่ค้าผักปลอดภัยเอื้อเฟื้อร่มให้ ขอบคุณมากครับ
 บรรยากาศช่วงห้าโมงเย็น
  เริ่มมีผู้คนผ่านไปมาสอบถามบ้าง แต่ไม่ชื้อยังอยู่ระหว่างกินเจ
 ประทับใจเวลาหกโมงเย็น ทุกคนหยุด และยืนตรงเคารพธงชาติไทยกัน 
 มีดนตรีโปงลางมาร้องเล่นหน้าที่เราจัดกิจกรรมด้วย
 สนใจ
 สอบถาม
 ยิ้มเขินกินเจอยู่
 ต้นกล้ามาให้กำลังใจคุณแม่มาขายไก่

ติดตามลูกไก่ประดู่หางดำไปอยู่ฟาร์มใหม่ที่น่าสนใจ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนางสาวสุพิน ใจดี เจ้าพนักงานสัตวบาล เดินทางเยี่ยมสวนของคุณครูสุพัฒน์ บ้านโป่ง ที่เป็นสวนที่น่าชมมากปลูกพืชผักแบบแนวเศรษบกิจพอเพียง และยังมีนาข้าวอีกตั้ง หลายสิบไร่รอบสวน ครูตั้งใจจเลี้ยงไก่และนำไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าซางที่ครูสอนอยู่  เราพากันเดินชมประทับใจมาก มีทั้งเลี้ยง เป็ดไก่ ปลา กบ ห้างนาก้ไม่ธรรมดาสวยมาก
มีประตูกั้นแต่ละคอกเพื่อให้ไก่หากินอิสระ ตามในสวนผลไม่ที่เห็นเป็นสวนฝั่งที่ไม่ได้ดูแลร่วงเต็มใต้ต้นถ้ามีไก่ละก้อไม่น่าจะเหลือ
กรงอนุบาลไก่ประดูที่คุณครูเพิ่งไปชื้อมาจากกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่บ้านห้วยห้าง
เล้าไก่พ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เลี้ยงไก่ชนก่อนหน้าที่จะปรับมาเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่น่าจะมีทิศทางที่ดีกว่าไม่ต้องรอฟลุ๊กว่าจะมีไก่เก่ง
ลูกไก่ประดู่หางดำที่นำมาเลี้ยงอนุบาลไว้รอเวลาคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต

มีการรองแกลมและกางมุ้งกันยุงด้วย
ชอบใจเล้าไก่และรังไช่
แบบนี้ไงครับที่ชอบใจ
ที่บ่อปลาดุกมีหอยเชอรี่วางไข่เพียบอาหารเป็ด

การเลี้ยงกบที่มีกินเรื่อยๆ
เล้าเป็ดเทศที่กำลังเริ่มจะไข่แล้ว
แอบไข่ตรงนี้ครับ ครูเปิดให้ดู
ตรงนี้ครับกำลังฟัก

มาทักทายกันหน่อยเจ้าแม่เป็ดเทศ

อ้าวคุณสุพิน ติดใจอะไรหรือครับ
ร้อนแต่รู้สึกดี


บรรยากาศห้างนาครูสุพัฒน์น่านั่งกินเหล้า หรือจิบกาแฟดี
เหนื่อครับเดินยังไม่ทั่วเลยพักก่อนครับ

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

งานบูรณาการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำสร้างตลาดไก่แช่แข็ง


ฝึกบรรจุถุงสูญญากาศ
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้างเพื่อบูรณาการการจัดการการทำไก่แช่แข็งสร้างตลาดใหม่เพิ่มจากการขายแค่ไก่เป็นอย่างเดียว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  นอกจากนั้นก็มีการนัดหมายการไปดูงานที่เชียงใหม่ การสร้างสูตรอาหารที่ดีเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดการลดต้นทุน
   


วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ควายแสนรู้ไปร่วมงานปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายดวงติ๊บ วันดี อาสาปศุสัตว์บ้านทุ่งก่อ นำเจ้าแสนรู้ควายเพศผู้ที่ฝึกไว้ดีแล้วไปร่วมโชว์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง ในงานโตรงการปล่อยปลาคืนความสุขให้ชาวทุ่งก่อและเนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ หมู่ที่ ๓  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ได้รับความสนใจจากท่านพระครูวิสิฐวรนารถเจ้าคณะอำเภอและท่านมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และประชาชนอย่างมาก

มาร่วมอนุรักษ์ควายไทยกันเถอะ

การให้บริการตามแนวทางศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์

วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีประชาชนมารับการด้านสุขภาพสัตว์ ตามปกติ
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เชียงใหม่


 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทกอำเภอของเชียงรายเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคอุบัติใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  หลังการประชุมมีงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านที่เกษียนราชการ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั้งเขต ๕ มาร่วมประชุมสัมมนาในครังนี้ อย่างพร้อมเพียง
 มีน้องๆนายสัตวแพทย์สายเลือดใหม่จาก สวพ.ลำปาง มาบรรยายให้ความรู้แก่คุณลุงหมอปศุสัตว์อำเภอ
สวยน่ารัก
 ลุงหมอตั้งใจฟังสัมมนาอย่างไม่กระพริบตา
 นายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ตัวแทนลุงหมอในอนาคต
 ทีมงานเชียงรายเหนียวแน่นเกาะกลุ่มไม่ไปไหน มีหมอพืชผล หัวหน้าฝ่ายสุขภาพนำทีม
 เก้าอี้ที่ว่างๆ ไม่ทราบจะไปเข้าห้องน้ำพร้อมๆกัน รอคิวเพราะห้องน้ำโรงแรมชำรุด