วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

การอบรมโครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมหาวัน

 ท่านธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการการอบรมโครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประะชุมโรงเรีนบ้านปงเคียน เป็นการบูรณาการจัดอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โรงเรียนบ้านปงเคียน มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ คน และน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียนมาร่วมรับฟังการอบรมด้วยอีก ๕๐ คน
 แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมการเปิดอบรม นายบุญชวน มะลัยโย ปราชญ์ชาวบ้าน ,จ.ส.ท.สมชาย มะรินทร์ ปลัด อบต.ดงมหาวัน .นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ

 นายสุพันธ์ สีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงเคียน ให้การต้อนรับ แนะนำสถานที่
 น้องนักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียนบ้านปงเคียน มาร่วมรับฟังการอบรม

 คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงเคียนจาก ๕ หมู่บ้านหรืออีกนัยคือเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม

 นายอำเภอจุดเทียนธุปบูชาพระรัตนตรัย

 นายก๋องคำ นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน กล่าวรายงาน ท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทข้อคิดการเกษตรอินทรีย์  การดำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวง ให้พออยู่พอกิน มีความสุขสงบ ในสังคมที่จะกำลังมีประชาคมอาเชียน อุทกภัย ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อปลุกพืชเชิงเดี่ยว ข้าวโพดเพื่อนำมาทำอาหารสัตว์ ในอุสาหกรรมเกษตรพันธสัญญา โรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน การดื้อยารักษาไม่หาย
และท่านนายอำเภอชื่นชมการดำเนินของนายกดงมหาวัน ผู้นำชุมชนที่สามัคคีช่วยกันซ่อมผนังกั้นน้ำ การอนุรักษ์ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ประทับใจ และการทำบุญเข้าพรรษาแห่พระเวชสันดรบนหลังช้างอย่างอลังการ

นิทรรศการหน้าห้องประชุม
 นายสุพล ปานพานกล่าวขอบคุณ และเสริมความเป็นมาของโครงการและดำเนินการฝึดอบรม
  
 คุณปนิสรา จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ บรรยายการเลี้ยงสัตว์


 อาหารว่างมื้อเช้ามาแล้ว
 คุณพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ บรรยาย ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชุมชน  
 นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สอนการต่อเชื้อไตรโครเดอม่า สำหรับไว้ใช้กำจัดเชื้อราของพืช โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

 คุณลุงบุญชวน มะลัยโย สอนและสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ และการเพาะหนอนเลี้ยงไก่

 ลงแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ไม่มีความคิดเห็น: