วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมบูรณาการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ที่อบต.ป่าซาง


เริ่มแต่เช้ามีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวมารอ
 ทีมงานโซนกลางของสำนักงาปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายที่ประกอบด้วย อำเภอเวียงชัย อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาวและอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รวมพลังกันอีกครั้ง ให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุม ตลอดจนบริการรักษาสัตว์ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ณ ลานจอดรถของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
รอรับบริการ

อุ้มแมวใส่ถุงตาข่ายมาเลย หรือบ้างก็กระสอบ

ร่วมแรง 

ช่วยกันสามัคคี

คุณยายก็มา พาแมวมาทำหมัน

บรรยากาศการทำหมัน


วันนี้สุนัขมามากเหนื่อหน่อยครับ

เป็นผู้หญิงแต่ตอนสุนัขใครจะจีบคิดหนัก


สีสันการผ่าตัดไม่เครียด

มีกระต่ายก็มาตอนด้วย
ผ่าตัดใส้เลื่อนลูกสุกร

คนสำราญงานสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ตรวจเยี่ยมติดตามไก่ป่วยตายที่บ้านร่องบัวทอง

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ จากนายชัยวัฒ ไคร้โท้ง นักวิชาการเกษตรขององค์การบริหารส่นตำบลทุ่งก่อ  ว่าเกษตรกรบ้านร่องบัวทองสมาชิกเลี้ยงไก่ของ อบต.ทุ่งก่อมีปัญหาไก่ทยอยตายจำนวนมากอยากให้เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุการตาย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวรัฐญาพร สุริยเสนและ นางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรค พร้อมกับให้คำแนะนำการเลี้ยงการจัดการที่ดี ทำวัคซีน ถ่ายพยาธิ จะได้ไม่มีไก่ป่วยตายจำนวนมากอย่างที่กำลังเป็น น่าเสียดายถ้าไม่ตายขายก็คงได้เงินหลายพัน สุดท้ายได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ไว้พ่นทำลายเชื้อโรค และให้วิตามินน้ำไว้ผสมน้ำให้ไก่กินเสริมความแข็งแรงของร่างกาย
เจ้าของไก่ นางศรีทอน หอมนาน บ้านเลขที่ ๑๑  บ้านร่องบัวทอง หมู่ที่๙ ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 


ป้ายก้นไก่เกบตัวอย่างส่งตรวจ

การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและ นางสาวรัฐญาพร สุริยเสน ออกปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ประจำปี ๒๕๕๗ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ให้มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะเป็นฟาร์มหรือที่มีระบบป้องกันโรค โดยสุ่มตรวจทุก ๖ เดือน โดยออกสุ่มตรวจไก่ของเกษตรกร ๗ ราย ในพื้นที่ตำบลป่าซาง และตำบล ทุ่งก่อ รายละ ๕ ตัว
สัตว์ปีกที่เลี้ยงปล่อยบริเวณบ้าน(Backyard)รวมถึงสัตว์ปีกที่ไม่ได้เลี้ยงเป็นลักษณะฟาร์ม

นายสมาน เพียรทำ ๓๙๘ หมู่๑๒ ตำบลทุ่งก่อ


นายปริญญา แจ่มกระจ่าง ๑๐๑ หมู่ ๖ ต.ทุ่งก่อ
นางอัมพร พลฤทธิ์  ๑๒ หมู่ ๗ ตป่าซางมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แนะนำการใช้นายชัยเพชร ภูชัยเจริญ ๙๖ หมู่ ๗ ต.ป่าซางการกกลูกไก่ของนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ


วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าประชุมร่วมแทนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พื้นที่โครงการฝายเชียงราย(ฝั่งขวา)คลอง๑๙L-RMCบ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ คำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมร่วมบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเพื่อร่วมการพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโครงการฯในปี ๒๕๕๗
กิจกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์ได้เข้าร่วมที่ผ่านมา คลิกเข้าชมได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เยี่ยมควาย บ้านประชาร่วมใจ บริการสุขภาพ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน ออกเยี่ยมควาย เพื่อถ่ายพยาธิของนายคำป้อ ธิยะคำ  เมื่อเช้าวันที่ ๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
 กองขี้ควายที่ยังไม่แห้งตองตากแดดรายวันนายหมั้น ถาคำประธานกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อเกษตรกรบ้านประชาร่วมใจ  นายสพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายคำป้อ ธิยะคำ ตนเลี้ยงควาย
ได้รับแจ้งจากนายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มเลี้ยงควาย ธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ว่า ควายพ่อพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงผอมและไม่ยอมทับตัวเมีย จึงได้โทรนัดหมายกันว่าวันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะได้เข้าไปดูแลตรวจสุขภาพให้ ได้เวลาเดินทางก็โทรหาลุงหมั้น อีกครั้ง ปรากฏว่าลุงหมั้นกำลังเข้ากลุ่มเสวนาการปรองดองระดับตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ก็แวะรับไปขอให้ลุงลาไปสักครู่แล้วค่อยกลับมาร่วมเสวนาใหม่ ลาเรียบร้อยได้เดินทางไปบ้านของนายคำป้อ ธิยะคำ ผู้เลี้ยงควายพ่อพันธุ์ ที่ตอนนี้ค่อนข้างจะผอมจึงแนะนำการถ่ายพยาธิและเสริมแร่ธาตุวิตามิน  ส่วนที่ว่าไม่ยอมผสมนี่เป็นว่าคนเลี้ยงไม่ทันสังเกตุมากกว่า เพราะแม่ควายตัวที่ว่าไม่ได้รับการผสมตอนนี้มีอาการท้องไม่มีรอบการเป็นสัด เต้านมเต่งตึงขึ้น  อย่างไรก็ตามได้แนะนำให้คนเลี้ยงทำโรงเรือนหลังคาพลาสติไว้ตากมูลควายถ้าโกยกองตากแดดแบบเก่าๆมีหวังคอกแฉะ มูลก็ไม่แห้งบรรจุกระสอบขายก็ไม่ได้ เสียโอกาสและเป็นที่หมักหมมจะมีทั้งโรคและแมลงวันมาก สภาพแวดล้อมจะไม่ดี นายคำป้อรับปากว่าจะทำ