วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าประชุมร่วมแทนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พื้นที่โครงการฝายเชียงราย(ฝั่งขวา)คลอง๑๙L-RMCบ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ คำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมร่วมบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเพื่อร่วมการพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโครงการฯในปี ๒๕๕๗
กิจกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์ได้เข้าร่วมที่ผ่านมา คลิกเข้าชมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: