วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงนามถวายพระพร
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านฯเกษตรกรร่วมกิจกรรมและรับบริการจำนวนประมาณ 1,200 คน
หัวหน้าส่วนราชการที่มาต้อนรับ

บรรยากาศพิธีเปิดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ

พร้อมหน้าพร้อมตาเกษตรอำเภอทั้ง 18 อำเภอ

ยืนตรงพร้อมกัน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ


ท่านผู้ว่าเยี่ยมชมการให้บริการของปศุสัตว์จังหวัดและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ มีปศุสัตว์จังหวัดนายนพพร มหากันธา กล่าวรายงาน และท่านให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่มาร่วมทำกิจกรรม
ออกหน่วยปฏิบัติงานในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่(เชียงของ, ขุนตาล, เทิง, พญาเม็งราย ,เมือง,ดอยหลวง,เชียงแสน )หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม(DHHU)หน่วยฯแม่ลาวและเทิง ได้ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข ผู้ 6 ตัว เมีย 6 ตัว แมว ผู้ 4 ตัว เมีย 4 ตัว สุกรผู้ 1 ตัว บริการตรวจพยาธิในระบบทางเดินอาหาร โค 15 ตัว กระบือ 14 ตัว ตรวจพยาธิในเลือด โค 8 ตัว กระบือ 14 ตัว ตรวจโรคแท้งติดต่อในโค 8 ตัว กระบือ 14 ตัว ตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเพื่อประเมินภาวะโรคหิตจาง โค 8 ตัว กระบือ 14 ตัว ให้บริการด้านเวชภัณพ์ในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก โค กระบือ สุกร แก่เกษตรกร จำนวน 75 ราย

ร่วมกิจกรรมพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00น. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ถวายพระพรกล่าวราชสดุดี สวดชัยมงคลคาถา จากนั้นเวลา10.09 น.บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้ (ต้นยางนา มะขาม ประดู่ พะยูง)จำนวน 109 ต้น บริเวณที่สาธารณประโยชน์ข้างที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯและพิธีทางศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลาวัดดงชัยโดยมีท่านพระครูวิสิฏวรนาถ เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกร

เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง.จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล ออกปฎิบัติงาน

  1. เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่นายอินทร นัยติ๊บ บ้านสันไทรงาม  ตำบลดงมหาวัน  ผลการติดตามของนายอินทรมีลูกประดู่หางดำที่นำมาเลี้ยง๑๐๐ตัว ลูกไก่นอนทับกันตาย ๑ ตัว
  2. และเยี่ยมเกษตรกรทฤษฎีใหม่นางจันทร์เพ็ญ สวัสดิ์นะที บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน ผลการติดตามไก่ไข่ มีการชื้อไก่ไข่เพิ่ม ผลผลิตไข่ไก่ออกตลอดมีการขายไข่ได้ตลอดไม่มีปัญหา
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ๙๑๐๑

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอโครงการ๙๑๐๑
เมือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น.มีท่านนายอำเภออนันต์ สมุทรารินทร์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือของรายละเอียดโครงการที่ผ่านการอนุมัติเพื่อความถูกต้องชัดเจน ก่อนออกติดตามการดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมามีการดำเนินการเสนอโครงการที่รวดเร็วเกินไป ที่ประชุมมีมติให้ทำเรื่องหารือจากคณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากมีการอนุมัติไปแล้ว

บริการสุขภาพสัตว์ช่วงหน้าฝน

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.35 น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้ออกตรวจเยี่ยมโคป่วย ของเกษตรกร ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ จำนวนเกษตรกร 1ราย จำนวนโค 5 ตัว ตามที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าของว่ามีโคเป็นไข้ซึมไม่กินหญ้า  ได้ดำเนินการรักษาให้พร้อมแนะนำการจัดการการเลี้ยงในช่วงหน้าฝน ให้โคได้อยู่สบายไม่เปียกชื้น ตลอดจนควรพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยเดือนละสองครั้งในช่วงที่มีการป่วยของโค
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เจาะเลือดไก่เพื่อตรวจหาระดับความคุ้มกันโรค และการมอบลูกไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

      วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เมือ่เวลา 09.00 น.นายสุพล ปานพาน ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ปฎิบัติงานเจาะเลือดในไก่พื้นเมืองของกลุ่มโครงการแปลงใหญ่(ไก่ประดู่หางดำ)ที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิล และเป็นเกษตรกรที่ได้รัมาตรานการป้องกันโรคไข้หวัดนก  จำนวนไก่ที่เก็บซีรั่ม 25 ตัว จำนวนเกษตร 5 ราย
และในวันเดียวกันเวลา 10.30น.ได้ติดตามการดำเนินการรับมอบลูกไก่ประดู่หางดำ จำนวน 705 ตัวให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 10 ราย ณ.บ้านดงชัย หมู่ที่2 ต.ทุ่งก่อ
เจาะเลือดไก่พื้นเมือง


ติดตามรับมอบลูกไก่ประดู่หางดำปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภออาวุโส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มพลังมวลชน จัดขบวนพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย
ท่านประธานในพิธี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ตัวแทนมวลชนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งวางพานพุ่ม

ทีมสาวงามเวียงเชียงรุ้ง ถือพานพุ่มดอกไม้สักการะ

ไปก่อนได้ภาพเดี่ยวๆ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมโครงการผ่อดีดี"เฝ้าระวังแลละควบบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยี่ดิจิตอล


ผอ.ป้องกันสาธารณภัยเชียงราย เป็นตัวแทน ผจว.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ " เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล" PODD ระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนในระดับอำเภอต่อไป ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนรูม  จังหวัดเชียงราย


ดร.สมพร วิเศษศิริกุล, น.สพ.วิศิษฎ์ วิชาศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการผ่อดีดีด้านวิชาการ,ผอ.ปภ.ชร.,ผศ.ุต่วน แก้วปินตา
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ท่านปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ " เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล" PODD ระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนในระดับอำเภอต่อไป ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนรูม  จังหวัดเชียงราย
ดร.สมพร พรวิเษศิริกุล และ ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา วิทยากรบรรยายโครงการฯ


บริการสุขภาพกระบือ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้เข้าเยี่ยมฟาร์มของนาย อุ่น สุขเกษม ตามที่เกษตรกรได้แจ้งมาว่ากระบือป่วยไม่สบายไม่ยอมกินหญ้า ซึม และทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ณ. บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ จำนวน 6 ตัว กระบือป่วย 1ตัว