วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

เก็บตัวอย่างswapไก่ไปคตรวจ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล  และนางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยเสน ปศุสัตว์ตำบล ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างSwapไก่ของนางสาวนัทรวี ศรีรักษา บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อสุ่มตรวจก่อนการเคลื่อนย้าย


วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ร่วมด้วยช่วยกันอีกที่บ้านดงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

น้องปศุสัตว์ตำบลรับลงทะเบียน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริการทำหมันสุนัข แมว ที่บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากหลายๆอำเภอมาร่วมด้วยช่วยกัน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอบต.ทุ่งก่อ มาอำนวยความสะดวกสนับสนุนงบประมาณ มีกรรมการหมู่บ้านมาจัดตรียมสถานที่แต่เช้า ท่านผู้ใหญ่บ้านทำอาหารกลางวันเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทั้ง ๑๗ คน ได้อิ่มหนำสำราญ
หมอนิคม ดอกสลิด อำเภอเมือง มือวางยาสลบ

มีหลายท่าทั้งยืน นั่ง และโก่งโค้ง
จัดท่าตามถนัด
กองเชียรเยอะไม่มีตื่นหมอไชยนิรันตร์ ปศุสัตว์ดอยหลวงมาตอบแทน ส้ายมื้อเมื่อวันก่อน

หมอไชยนิรันตร์ ลงมือผ่าตัดตัวแรก สอนน้องนิสิตสัตวแพทย์จุฬาไปด้วย

เริ่มโกนขนเพิ่มคำอธิบายภาพ

เติมพลังอาหารเช้าก่อนลุยงาน

คุณพรทิพย์ เมืองมาน้อย พัฒนาชุมชน มาแวะให้กำลังใจ

เจ้าของน้องแมว น้องหมา มารอชมหมอน้อยก็ทำตัวน้อยครับวันนี้

เริ่มแรกมารอกันมากมายวุ่นวายพอดู (หมที่จูงมาากัดกันเสียงดังลั่น)

วันนี้แคโกนขน น้องๆบอกลุงหมอน้อยแก่แล้วคอยแนะนำให้กำลังใจพอ

ต้องวัยรุ่นอย่างหนูลุยเอง

หนุ่มหล่อน้องเฟรมจากป่าแดด นักศึกษาสัตวแพทย์จากมหามหานคร

เจ้าของมารอรับหมาแมว ลุ้นไปด้วย

หมอมัดทาย กันทะแบน สาธารณสุขของอบต.ทุ่งก่อ
แสนดีกำลังเรียนรูจากพี่ขวัญจากดอยหลวง


พี่หมอสุระ สุขใส จากอำเภอเวียงชัย มาสอนน้องๆหมอดม แม่ลาว ลุยเต็มที่วันี้ไม่ได้เงยหน้า

ให้คำแนะนำหลังการผ่าตัด

เก็บภาพตัวสุดท้ายเป็นที่ระลึก เสียดายหมอไชยนิรันตร์และพี่หมอสุระ ออกไปธุระเสียก่อน

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ร่วมด้วยช่วยกันที่อำเภอดอยหลวง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบลจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงานทำหมันสุนัข แมวที่ อบต.หนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
น้องหมากับหมอผ่าตัดเกือบเท่ากันแล้ว
เอ..หรือว่าหมาใหญ่กว่าหมอ ฮ่าๆๆ

รอหมอเมื่อไหร่จะมา

ลงทะเบียนรับบริการ

ไม่ต้องสงสัยกำลังทำอะไร..สาวๆเขากำลังตอน(หมา)หนุ่ม

ระวังนิ้วพันกัน

เชียรหมอผ่าตอนจากเชียงแสน

คนงามให้กำลังใจสั่นเลย

หมอโสภณจากอำเภอแม่สาย

หมอธีระพงค์ จากอำเภอแม่ฟ้าหลวงขอพรปีใหม่ท่านนายอำเภอธนิต สุภาแสน

 เนื่องในโอกาสวาระดีถีขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ปี ๒๕๕๗ หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่บนที่ว่าการอำเภออันประกอบด้วยเกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน สัสดี ปศุสัตว์ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายอำเภอธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ บ้านพักของท่านนายอำเภอวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านป่าเลา

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านป่าเลา เพื่อประชุมติดตามการดำเนินของกลุ่ม สอบถามข้อมูลการท้อง การเกิดของควาย ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งเริ่มต้นปี ๒๕๕๔ ตอนนี้มี แม่พันธุ์ควาย ๑๔ ตัว พ่อพันธุ์ ๑ ตัว เริ่มมีลูก ๓ ตัว ตั้งท้องอีก ๔ ตัว  เสร็จจากการประชุมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้สมาชิกกลุ่มไปดำเนินการพ่นตามเล้าโรงเรือนพื้นที่เสี่ยง