วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

เก็บตัวอย่างswapไก่ไปคตรวจ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล  และนางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยเสน ปศุสัตว์ตำบล ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างSwapไก่ของนางสาวนัทรวี ศรีรักษา บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อสุ่มตรวจก่อนการเคลื่อนย้าย


ไม่มีความคิดเห็น: