วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ให้บริการด้านสุขภาพฟาร์มแกะเวียงคำฟ้า

 เจ้าหน้าที่สัตวบาล ปศุสัตว์ตำบล จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจันทร์ รักลีน  เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมบริการสุขภาพแพะที่ฟาร์มแพะบ้านเวียงคำฟ้า หมู่ ๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓๓ ตัว


ไม่มีความคิดเห็น: