วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์อำเภอร่วมประชุมข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙กันยายน ๒๕๖๐ นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. พวกเราคนไทยจงร่วมใจไปรวมพลังเพื่อเคารพธงชาติ

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจกัน ยืนตรงเคารพธงชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจ ในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย !


วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2

 วันที่ 27 กันยายน 2560 นายนพพร  มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2  ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งการชี้แจงระบบ Good Farming Management (GFM) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
 การดำเนินการเริ่มต้นที่อำเภอพานและอำเภอเวียงเชียงรุ้งที่กำลังมีการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

เคาะประตูบ้านดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าควบคุมระวังโรค

ช่วงวันที่๒๐-๒๙กันยายน ๒๕๖๐ นี้ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย ได้รับคำสั่งจากท่านปศุสัตว์จังหวัดนายนพพร มหากันธา ให้ออกพื้นที่ตรวจสอบเคาะประตูบ้านเกษตรเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ไก่พื้นเมืองไก่ชน ให้คำแนะนำการทำวัคชีนในสัตว์ปีก แนะนำการป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ  ในพื้นที่อย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันควบคุมโรคยินดีต้อนรับท่านเลขานุการกรมปศุสัตว์

นสพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงค์ เลขานุการกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม ที่ทำการศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ของนายเชิดชัย แสงสุข กำนันบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ (ศพก.อ.เวียงเชียงรุ้ง) และสมาชิกเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแปลงใหญ่ โรงฆ่าสัตว์ปีกของกลุ่มวิสาหกิจุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)บ้านห้วยห้างตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์งานเด่นๆของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธาสตร์และสารสนเทศ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับและนำเข้าพื้นที่
 ฟาร์มไก่นางจันทร์เป็ง ปิ่นจันทร์ บ้านห้วยห้าง
 ฟาร์ม นายอินทร นางแว่น นัยติ๊บ บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน 
โรงฆ่าสัตว์ปีกของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)บ้านห้วยห้าง

ที่ทำการศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ของนายเชิดชัย แสงสุข กำนันบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ประชุมสัมมนาติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์

นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเป็นประธานเปิด 

นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ กล่าวรายงาน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในปศุสัตว์เขต ๕ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์ สถานี ของหน่วยงานปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ มีนายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเป็นประธานเปิด และนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ กล่าวรายงานวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

รักษาแผลควายบ้านดงมหาวัน

วันที่11 กันยายน 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้้ง จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจำนวน 1 รายกระบือที่ไม่สบาย 1ตัว ตามที่ได้รับแจ้งมา ณ.บ้านดงมหาวัน ว่าควายมีแผลที่โคนขาหลัง หมู่ที่ 1    ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ได้ทำการรักษาเรียบร้อยแนะนำให้ตัวป่วยยังไม่ต้องลงหนองน้ำจนกว่าแผลจะหาย ใช้วิธีอาบน้ำให้แทนวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

จัดทำสารคดีข่าวประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอนำทีมงานจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดทำวิดีโอสารคดีกิจกรรมแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)ที่ศูนย์เพิมประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายเชิดชัย แสงสุข  บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมือเที่ยงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง ๓ รายได้แก่ นายเชิดชัย แสงสุข นางกำไลทิพย์ มณีจันทร์สุข และนายสีสุข ปาฝาง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ขอขอบคุณท่านกำนันเชิดชัยและทีมงานแปลงใหญ่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรม ๓ อย่าง

เมื่อเช้าวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้รับหนังสือเชิญไปร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในอำเภอพร้อมกัน 
  1. งานแรกมอบให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ไปร่วมงานของผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อมี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เป็นเจ้าภาพ ที่อาคารผู้ชมรมสูงอายุตำบลทุ่งก่อหลังตลาดนัดคลองถม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งก่อ เป็นประชุมหาแนวทางดูแลสุขภาพคนแก่ จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุตามแบบองค์การบริหารตำบลป่าซางที่นำร่องไปได้สองสามปีแล้วเนื่องจากมีผู้สูงอายุมากเกิน ๒๐% ก่อนตำบลอื่น๒.มอบบหมายให้นางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ไปร่วมกิจกรรมของที่ทำการปกครองอำเภอที่จัดอบรมโครงการระดมพลังมวลชนต่อต้านยาเสพติด มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ เป็นประธานเปิด ที่บ้านป่าซางบุญนาค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าซาง
 ๓.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมเชิงปฎิบบัติการซ้อมแผนป้องกันโรคระบาดในคน ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขสนใจมาสมัครแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ และเลี้ยงวัว-ควาย

     วันนี้ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ต้อนรับเกษตรกรบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ และเกษตรกรบ้านหมู่ทที่ ๘ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กลุ่มแรกสนใจโครงการแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ และเป็นคนหนุ่มน่าสนใจมากบอกว่ามีที่สวนพอเลี้ยงไก่ได้ไปดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างตำลป่าซางมาแล้ว ทางห้วยห้างเขาแนะนำให้มาสอบถามขอเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  ได้ให้คำแนะนำแล้วขึ้นทะเบียน  แล้วรองบประมาณปีต่อไป ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกตลอดมีโรคระบาดสัตว์ปีกมากด้วย ชลอการเลี้ยงให้เตรียมคอกเล้าไว้ก่อน
      ส่วนอีกลุ่มเป็นแม่บ้านจากบ้านปงเคียน หมู่ที่ ๘ สามสี่รายพร้อมใจกันมาสอบถามโครงการที่รัฐบาลแจกวัวควายให้ฟรี ก็ได้อธิบายว่าไม่มีของฟรีมีแต่ยืมเพื่อผลิตลูกของธนาคารโค กระบือ หรือโครงการอื่นที่ต้องมีเงื่อนไข เช่นปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และสำคัญต้องรวมกันเป็นกลุ่มให้เข้มแข็ง มีการประชุมจัดตั้งกลุ่มมีกองทุน มีประธานมีกรรมการ มีกฏกติการะเบียบของกลุ่ม จนเป็นที่พอใจ


วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย. นางอรวรรณ สมุทรารินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่ อ.ส.ม. สมาชิกกิ่งกาชาด สมาชิกแม่บ้าน มท. ลูกจ้างผู้พิการ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ณ หอประชุมอำเภอ โดยมีผู้มีแสดงความจำนงค์ 140 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ 98 คน รวมได้โลหิต 40,900 ซีซี.
ทั้งนี้มีผู้บริจาคร่างกาย 8 คน บริจาคดวงตา 14 คน บริจาคอวัยวะ 17 คน
ปศุสัตว์อำเภอ และผช.สัสดีอำเภอ ร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต