วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์จากพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์จากพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์จากพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์จากพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

งานสร้างอาชีพที่เอาผลงานการวิจัยมาปรับใช้ในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ทีมวิจัยสร้างอาชีพให้เกษตรกรรายย่อยฯ  ส่งลูกไก่พื้นเมืองให้เครือข่ายเลี้ยงขุนบ้านหัวฝาย ดอนศิลา เวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีนางนันทนัช คำเฟย เป็นผู้นำกลุ่ม หนึ่งในงานสร้างอาชีพที่เอาผลงานการวิจัยมาปรับใช้ในพื้นที่ครับ เราเลือกคนที่ใช่ที่ชอบการเลี้ยงไก่มารวมตัวสร้างเครือข่ายการเลี้ยงไก่ให้ครบวงจรต้นนำ้กลางน้ำปลายน้ำ วันนี้ลูกไก่ 115 ตัว เกษตรกรลงทุนเองเราประสานหาลูกไก่จากกลุ่มแม่จันมาให้
แบ่งกันไปเลี้ยงลุงทุนเองต้องเลี้ยงให้ได้กำไรครับ

น้องรับไปเลี้ยยง ๔๐ ตัวทดลองก่อน

ตัวเล็กนับผิดๆถูกๆ

ลูกไก่แข็งแรงอายุเกือบสองอาิตย์แล้ว


เยี่ยมฟาร์มไก่นายประสงค์ อุ่นติ๊บ และนายสุรชัย มณีวรรณ เครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์

 เมื่อวันที่ ๓เมษายน ๒๕๖๓ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งแและนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมฟาร์มไก่นายประสงค์ อุ่นติ๊บ และนายสุรพงค์ มณีวรรณ เครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ มอบเอกสารแหล่งเรียนรู้  และให้คำแนะนการฟักไข่ตู้ฟักช่วงหน้าร้อนและการประชาสัมพันธ์ขายลูกไก่ทางออนไลน์ให้บ่อยๆขึ้น
ข่าวกิจกรรมประจำวันของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง(๒๗มีนาคม ถึง ๓เมษายน ๒๕๖๓)