วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผอ.กองแผนงาน เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา16.20 น.นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ เดินทางมาเยี่ยมติดตามงานโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ พื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับนำเยี่ยมพบกลุ่มโรงฆ่าสัตว์ปีกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้าง และเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีกของงนายสรพงค์ มณีวรรณ ทั้งนี้ท่านผอ.กองแผนงานได้สอบถามปัญหาอุปสรรคของแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ) พร้อมให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง
เสวนากลับกลุ่มผลิตลูกไก่และศูนย์ผสมอาหารสัตวชุมชน


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การตลาดไก่ประดูหางดำ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการผลิต

เมื่อวันที่ 27/10/2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทีมงานวิจัยจากเชียงรายไปเชียงใหม่ เพื่อเสวนาการตลาดไก่ประดูหางดำ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการผลิตที่แน่นอน กับอาจาร์ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าสำนักประสานงานโครงการสร้างอาชีพเลลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อยตลอดจนไปถึงความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรที่จะต้องแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือแม้แต่ทุนขนาดกลาง..ชึ่งท่านอาจารย์จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะอดีตผอ.ฝ่ายเกษตรของ สกว.กล่าวว่าจะทำอย่างไรที่เกษตรกรเองทำให้ผลผลิตขายได้ด้วยตัวเองไม่มีมีคู่แข่ง ไก่ประดู่หางดำเป็นไก่พันธุ์แท้ของไทย..สกว.กับกรมปศุสัตว์วิจัยสร้างพันธุ์ขึ้นมาใช้ทุนจำนวนมากเวลาก็สิบกว่าปี..ช่วยกันว่าจะนำข้อดีข้อเด่นนี้มาทำอาชีพกันอย่างไร..แบบใครๆก็ทำเรียนแบบเกษตรกรไม่ได้..

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์เวียเชียงรุ้งตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายสุพล ปานพาน ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่  ตรวจร้านขายอาหารสัตว์  ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ และตำบลป่าซาง เพื่อต่ออายุ  พร้อมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  จำนวน  7 ราย  จากการตรวจสอบพบว่าทุกร้านเอกสารใกล้หมดอายุแล้ว  เจ้าหน้าที่แนะนำเรื่องการต่ออายุ  ส่วนการตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพที่วางขายภายในร้านพบว่าปกติดี

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจฃุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในตลาดทุกระดับ

      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจฃุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในตลาดทุกระดับ       

           วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและคณะทำงาน ได้จัดฝึกอบรมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ 30 ราย โดยได้เชิญนายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล และนายสันติ พรพิพัฒศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารการจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรกลุ่มไก่แปลงใหญ่ทั้ง 30 ราย ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ชั้น 2 )                    วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและคณะทำงาน ได้จัดฝึกอบรมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ 30 ราย โดยได้เชิญนายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล และนายสันติ พรพิพัฒศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารการจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรกลุ่มไก่แปลงใหญ่ทั้ง 30 ราย ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ชั้น 2 )

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 5


เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561ที่หอประชุมอำเภอ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทุกภาคส่วนราชการทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ท้องที่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ด้วยการทำบุญใส่บาตร และวางพวงมาลาถวายบังคม
น้อมรำลึกนพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 น้อมรำลึกนพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561ที่หอประชุมอำเภอ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทุกภาคส่วนราชการทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ท้องที่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ด้วยการทำบุญใส่บาตร และวางพวงมาลาถวายบังคม

 
 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พสกนิกรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ออกเยี่ยมประชาชนคนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นเข้าเก็บข้อมูลไก่ไข่ทฤษฎีใหม่ สอบถามเกี่ยวกับการออกไข่ในแต่ละเดือนและจำนวนการตายของไก่ไข่ และคงเหลือเท่าไหร่ พร้อมแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับเกษตรกร ณ. บ้านป่าห้า หมู่ที่3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 13 ราย จำนวนไก่ไข่ 65 ตัว ตรวจสอบไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วม“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

วันที่ 18 ตุลาคม 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำทีม สนง.ปศอ.เวียงชัย , สนง.ปศอ.เวียงเชียงรุ้ง , สนง.ปศอ.แม่ลาว , สนง.ปศอ.เมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี แบ่งเป็นสุนัขตัวผู้ 8 ตัว ตัวเมีย 16 ตัว แมวตัวผู้ 11 ตัว แมวตัวเมีย 13 ตัว รวมเป็น 48 ตัว
วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ติวเข้มเตรียมพร้อมระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

17 ต.ค. 61 น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงค์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมมอบนโยบายการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine FEWER:ASF)ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเพื่อเน้นย้ำการเฝ้าระวังโรคนี้เชิงรุก ให้ตระหนักถึงอันตรายความเสียหายที่จะเกิดจากโรคนี้ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนร่วม 200 คน