วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของ

 วันที่28 มีนาคม 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางสาวสุภิชญา  นัยติ๊บ พนักงานจ้างเหมาเผ้าระวังไข้หวัดนก  ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ วัดบ้านน้ำตกพัฒนาม.7,วัดบ้านห้วยเคียน ม.5 ,วัดบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ รวมจำนวนสุนัข 10 จำนวนแมว 40 ตัว


วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

เจะเลือดแพะที่เวียงคำฟ้า

ช่วยกันจับบังคับแพะ
นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์  รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวสุภิชญา  นัยติ๊บ  เจ้าหน้าที่จ้างเหมาเฉพาะกิจฯ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรบ้านหมู่ที่9  บ้านเวียงราชพลี ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ในการให้บริการฉีดยาพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีเกษตรไปใช้บริการจำนวน 30 รายและทำการเก็บตัวอย่างเลือดแพะ เพื่อสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะ จำนวน 10 ตัว

ต้องใช้เลือดไม่น้อย

เจาะเลือด

มอบแร่ธาตุก้อน ให้เจ้าของแพะ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2562

 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำประชาชนทุกหมู่เหล่าออกเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย(Big day )
พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วน สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยการนำของนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภออำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายคนอง ทองสุข สาธารณสุขอำเภอและผอ.พิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเดิน 

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

จนท.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมงานพิธี"หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง"

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมรร่วมพิธีงานประเพณีนมัสการและ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง “หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พระธาตดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประชาชนจากทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายมาร่วมพิธี ร่วม ๒๐๐๐ คน
นางยุพา คำสมุด จนท.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จากสนง.ปสุสัตตว์ร่วมขบวนนำดอกไม้บูชาพระธาตูดอยตุง

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวียงเชียงรุ้งร่วมพ่นน้ำลดหมอกควันให้เชียงราย

❌😷 เชียงรายไม่ทนกับฝุ่นควัน 😷❌

#ผู้ว่าสั่งลุย 🌧🌧
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป
ขอความร่วมมือชาวเชียงราย
ฉีดน้ำลดฝุ่น พร้อมกันทั้งจังหวัด ด้วยการฉีดน้ำล้างหลังคา รดน้ำต้นไม้ ล้างบริเวณหน้าบ้าน
ล้างถนน  หรือ หน่วยงานของท่าน 💦💦
.
ร่วมมือร่วมใจ สร้างอากาศสดใสให้เชียงราย
.

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

อบรมการแปรรูปไก่พื้นเมือง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปไก่พื้นเมืองภายใต้โครงการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยทีมงานศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่13 มีนาคม 2562 ณ.ศูนย์เรียนรู้ฐานปศุสัตว์บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์เลี้ยงโค กระบือบ้านโป่ง หมู่ที่15

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์เลี้ยงโค กระบือ บ้านโป่งหมู่ที่ 15 ณ.ที่ทำการกลุ่มบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา10.30น.วันนี้กลุ่มมีการหารือและปรับสมุดบัญชีต่างๆตามแนวทางของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อรับการสนับสนุนโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยน้อยXYZสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง คณะกรรมการที่ดำเนินการบอกว่ายุ่งยากติดต่อเข้าออกธนาคารมาไม่ต่ำกว่า4ครั้ง แต่ละครั้งก็ให้มาแก้ทีละอย่างๆ เห็นว่ารอบนี้ให้ปรับอีกจะขอยกเลิก..แล้วช่วงแรกให้กู้ดอกปกติไปก่อนพอได้รับอนุมัติถึงจะเอามาชดใช้ทดแทนกัน..ก็ต้องรอผลกันต่อไปสำหรับเกษตรกรที่ต้องคอยง้อเงินทุน..(อะไรไม่เท่าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกเชิญคะกลุ่มควาย...5555)

เก็บตัวตัวอย่างเลือดไก่เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันจากวัคซีน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ พนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดไก่เพื่อส่งตรวจระดับความคุ้มกันโรคหลังจากที่ได้ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบติดต่อ ชึ่งเป็นวัคซีนของกรมปศุสัตว์เมื่อ14วันก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบแรก เคยเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งแต่มีผลความคุ้มโรคไม่ถึงครึ่งจำต้องเริ่มต้นกันใหม่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นอย่างที่ต้องการคือร้อยละ60


วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

เข้าร่วมประชุมของจัดทำยุทธศาตร์รายชนิดสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการประชุมของจัดทำยุทธศาตร์รายชนิดสัตว์
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมือวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่หห้องปประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมของจัดทำยุทธศาตร์รายชนิดสัตว์
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมือวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่หห้องปประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

นางแสงจันทร์ พินิจ สัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ชี้แจงการทำยุทธศาสร์

นายชัชชัย ยามี นายสัตวแพทย์กลลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์นำเสนอยุทธศาสร์ผึ้ง

นางสาวอรอนงค์ พิมคำไห นักวิชาการสัตวบบาลชำนาญการพิเศษนำเสนอยุทธศาสตร์กระบือ

นายสันติ พรพิพัฒศิริ นักวิชาการชำนาญการ นำเสนอุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

"จังหวัดเชียงราย ตรวจรับกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"


ถ่ายรูปร่วมกันสัญญามั่นว่าจะรักและเลี้ยงควายอย่างดี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ อ.เวียงเชียงรุ้ง ที่ได้รับการสนับสนุนกระบือเพศเมีย จำนวน 30 ตัว (กระบือมาจากโรงฆ่าสัตว์ จ.พระนครศรีอยุธยา) โดยร่วมเป็นเกียรติฯและดำเนินการตรวจรับสัตว์ ตรวจสุขภาพ เก็บตัวอย่างเลือด( Fresh blood smear) เก็บอุจจาระ และฝังไมโครชิพ ทุกตัว  ซึ่งผลการตรวจสุขภาพสัตว์ เบื้องต้น พบว่ากระบือมีความสมบูรณ์และแข็งแรงดี
ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดูกระบือที่ได้รับ เกษตรกรทุกคนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำ กิจกรรมในครั้งนี้  เกษตรกรที่รับสัตว์ ได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน ทุกคนมีความปิติยินดี กับเกษตรกรที่ได้รับสัตว์พระราชทาน จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 50 ราย
นายชูศักดิ์ เตชะเทศ พัฒนาการอำเภอมาให้กำลังใจ

ท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาเยี่ยมให้กำลังใจ

หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบประจำอำเภอมาเป็นพยานจับฉลากเลือกควาย

นายอำเภอบุญส่ง ตินารี ให้โอวาส

พร้อมใจกล่าวคำปฏิญาณ


สภาพควายที่ได้รับ

ตรวจสุขภาพเก็บอุจจาระ

ฝังไมโครชิพ

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ รณรงค์ฉีดวัคซีนปป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่๓ บ้านทุ่งก่อ

นายทองคำ ยาปโลหิต นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทีมงานนายจันทร์ รักลีนเจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวสุภิชญา นับติ๊บ พนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบปะประชาชน และอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับ้า รักษาสัตว์ป่วย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งก่อ หมู่ ๔ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ

อีกมุมที่จัดไว้ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับ้า

ตามพระปณิธาน 

.
ให้โรคพิษสุนับ้าหมดไปจากบ้านเราในปี๒๕๖๓

ทีมงานวันนี้มีทหารร่วมด้วยช่วยกัน

ร่วมแรงร่วมใจป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า