วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๘พรรษา

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการประสานงานจากนายกเทศมนตรีนายทองคำ ยาปโลหิต นายกของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าให้จัดหารายชื่อเกษตรกรเพื่อขอเชิญให้เข้าร่วมรับฟังโครงการฯและสมัครเข้าร่วมถ้าหากมีพร้อมตามเงือนไขความประสงต์จะรับบริการ ในวันที่๒๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มี ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุ่นรัมย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี นำโครงการฯจากการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน มาเล่าขยายผลที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง วุตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนจากของเสียในภาคเกษตรกรรมและชุมชนทดแทนการใช้แก๊สแอลพีจีในครัวเรือนให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุุมทบทวนการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆของกรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประะชุมเพื่อการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆของกรมปศุสัตว์ที่มีมากมายหลายอย่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด งานนี้ให้นำโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาใช้กันอย่างเต็มที่เพราะว่าจะยกพีซีที่กรมจัดชื้อมาให้คงลำบาก อยากตามยุคไอทีให้ทันต้องขวนขวายหามาใช้ เป็นธรรมดากรมเรายังงบน้อยยากจน ขนาดรถอายุยี่สิบปีจะพังมิพังแหล่ก็ต้องใช้ไป  ผู้ใหญ่หลายท่านในกรมคงจะอยากช่วยเต็มแก่แล้วปีหน้าคงจะดีขึ้น  ได้ข่าวว่าจะชื้อใหม่เยอะเลยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายคงได้รับอานิสงค์บ้าง จะส่งประกวดสำนักงาน ธกค.ล่่ารางวัลก็ไม่กล้า

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศูนย์บริการประชาชนด้านปศุสัตว์

 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เหมือนทุกๆวันที่มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการด้านสุขภาพสัตว์ ช่วงนี้จะมีการระบาดของโรคลำใส้อักเสบติดต่อของน้องหมา มีมารักษาตลอดขอแนะนำให้ท่านเจ้าของน้องหมาที่ท่านรักนำไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนจะเป็นการดีครับ  หากป่วยแล้วในน้องหมาที่อายุน้อยๆมักจะรักษาไม่ทัน  เสียน้ำจากอาการท้องเสียจนช๊อตตายได้วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมการประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 


วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรราย่อยและนำเกษตรกรอบรมการทำอาหารไก่ที่แม่โจ้

 
เมือวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดินทางเข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรราย่อย และนำเกษตรกรอบรมการทำอาหารไก่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มารับฟังการรายงานและให้คำแนะนำ

อ.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานโครงการ

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกร
อ.นวลจันทร์ บรรยาย การผสมอาหารไก่พื้นเมืองและสมุนไพรสำหรับไก่พื้นเมือง


วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมอบรมโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข

เมือ่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทีมพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร จังหวัดเชียงราย ที่โรงแรมเชียงรายแกรนรูม ในโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ปี๒๕๕๘ รายละเอียดโครงการติดตามที่เวบไชต์
https://www.facebook.com/chiangraimodel?fref=ts&pnref=story
หรือที่สมัครสมาชิกดูรายละเอียดกัน www.gnetwork.co.th นะครับ
https://www.facebook.com/kitt.tissakul/posts/10205663701328770?notif_t=like

 ภาพกิจกรรมวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์ของ กศน.เวียงเชียงรุ้ง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเปิดงานโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ไปประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานไปร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ที่วันนี้(๑๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘)เป็นการประชุมประจำปีเพื่อระดมหุ้นและทำทะเบียนการเกิดลูกของควายธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นปัจจุบัน บริการตรวจท้องให้แม่ควายที่มีปัญหาผสมไม่ติด ได้รับความร่วมมือจากประธานกลุ่ม นายอัคคพล วันดี และสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดีและทำอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองให้รัปประทานอิ่มอร่อย ขอขอบคุณมาก
สมาชิกมากันครบ

ควายที่เลี้ยงไว้ไกล้ที่ทำการกลุ่ม

มีลวดไฟฟ้าล้อมไว้เป็นเจ้าๆ

ถ้าน้ำดีทำนาปรังควายคงไม่ได้มายืนโชว์


บ่อปลักควายมีเป็ดไข่มาเลี้ยงด้วย

 
ควายเผือกตัวใหม่ที่ประธานกลุ่มยอมขายเจ้าแสนรู้แลกกันเพราะปัญหาหมาญี่ปุ่น


เตรียมไปตรวจท้องควายที่ผสมไม่ติดยังไม่มีลูกสักที

ควายของสมาชิกกลุ่ม

ควายของประธานกลุ่มที่กำลังฝึกใหม่แทนเจ้าแสนรู้

ยังตื่นกลัวสู้เจ้าแสนรู้ยังไม่ได้

พอพาแม่นำมาลูกควายก้เดินตาม

ลุงถา สาธิตฝึกให้ควายย่อคุกเข่าทำได้ทั้งสามตัว

ให้รางวัลด้วยการให้แช่น้ำ
ประชุมกลุ่มสอบถามข้อมูลการเลี้ยงการเกิดลูกและตอบปัญหาต่างๆ

ตรวจระบบสืบพันธุ์โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล