วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เมื่อห้าปีที่ผ่านมา..อบรมของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นบันทึกที่ผมเขียนไว้ตอนนั้นก่อนที่เวบไชต์จะถฏลบไปเสียดายนะครับกว่าจะเขียนขึ้นมาใหม่...
 ไกล้วันที่จะต้องอบรมของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายดำเนินการที่ขุนแผนฟาร์มของนายบุญชวน  มะลัยโย เป็นฟารม์ที่ทำเกษตรแบบทฤษฏีใหม่ ได้รับรางวัลจากเกษตรจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ช่วงปี 2547-2548 แต่มาสะดุดเนื่องจากในฟาร์มเดิมมีไก่ไข่ เจอปัญหาไข้หวัดนกก็เลยหยุดไปรับจ้างและมีทุนมาเริ่มเลี้ยงโคเนื้ออีกครั้ง จะเริ่มอบรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 การอบรมมี 3 รุ่นๆละ 5 วัน แต่ละรุ่นมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 คน หลักสูตรมี 5 หลักสูตร ได้แก่ การจัดการฟาร์ม(เลี้ยงโค สุกร ไก่พื้นเมือง)แบบขุนแผนฟาร์ม การทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลวัว การใช้สมุนไพรในการรักษาสัตว์ การทำบัญชีฟาร์ม โดยให้เจ้าของฟาร์มบรรยายทั้งหมดเพื่อให้การถ่ายทอดความรู้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่หลากหลาย
  ตื่นเต้นว่าโครงการจะประสบผลสำเร็จได้ดีขนาดไหน เกษตรกรที่เข้าอบรมจะพึงพอใจหรือมีข้อบกพร่องให้ติตามแก้ไขอย่างไร เขาจะนำความรู้แบบพอเพียงไปไช้หรือปล่าวหรือว่าเปล่าประโยชน์แค่ได้อบรมก็เท่านั้นผ่านมาแล้วผ่านไป..เสียดายงบประมาณแย่เลย เราก็เหนื่อยฟรี เป็นคำถามที่รอคำตอบ ..?