วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านร่องหวาย หมู่ที่๒ ต.ดงมหาวัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตวตำบล ปฏิบัติงานการอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการสนับสนุนอาชีพ จากพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และประสบปัญหามีไก่ป่วยตายไปหลายตัว จึงได้เข้าพบกลุ่มประชุมเสวนาให้ความรู้ในการจัดการเลี้ยงไก่ให้รอด ให้มีประสิทธิภาพสร้างอาหารโปรตีนในครัวเรือนและมีรายได้เสริม ลดรายจ่ายชื้อไก่จากฟาร์มนอกพื้นที่ เป็นการป้องกันโรคระบาดของไก่ที่มาจากการเคลื่อนย้ายได้อีกส่วนหนึ่ง
  สาธิตการหยอกวัคซีน การฉีดวัคซีน ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมฟาร์มสุกรบ้านเหล่า หมู่๖ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับนายมัดทาย กันทะแบน เจ้าพนักงานสาธารณสุข  นายชัยวัฒน์ ไคร้โท้ง นักวิชาการเกษตร อบต.ทุ่งก่อ เยี่ยมฟาร์มนายศรีทน เจริญสุข เกษตรกรบ้านหมู่ ๖ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องจากเกษตรกรได้ประสานไปทางอบต.ขอความช่วยเหลือเนื่องจากสุกรที่เลี้ยงไว้ป่วยตายไปหลายสิบตัว พยายามรักษาเองไม่ยอมหายมีป่วยใหม่ตามมาเรื่อยๆ
 เมื่อไปถึงฟาร์มสอบถามจึงทราบว่าเป็นการเลี้ยงรายใหม่ที่อาศัยคอกหมูขุนเก่าของพี่ชายที่ไม่เลี้ยงขุนแล้วเลี้ยงแต่พ่อแม่พันธุ์  ตั้งใจจะเลี้ยงออกขายอีกสองเดือนข้างหน้า นายศรีทนเล่าด้วยเสียงที่เศร้าว่าไม่นึกเลยว่ามันจะตายมากอย่างนี้พยายามรักษาอย่างไรก็ไม่อยู่ จากให้คนอื่นช่วยตอนหลังมาต้องฉีดยาเอง   แต่ก็ยังมีตาย คาดว่าจะสูญเสียไปเกือบแสนบาท ทนไม่ไหวจึงติดต่อ อบต.ช่วยมาดูดังกล่าว วันนี้มีตัวใหญ่ป่วยสองตัว และอายุเดือนอีกสี่ตัว ในส่วนของพี่ชายที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ก็แท้งลูกทั้งหมดรักษาแม่ไว้ได้แตพ่อพันธุ์รักษาไม่ทันตายไปหนึ่งตัว  ได้ให้คำแนะนำ ปลอบใจ ตลอดจนแนวทางช่วยเหลือของส่วนราชการต่างๆ จนเป็นที่พอใจและย้ำว่าถ้ามีตายให้แจ้งปศุสัตว์ ขอเก็บตัวอย่างส่งตรวจก่อน จะได้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนหาทางแก้ไขต่อไป


ไปดูผลงานการทำไก่สดแช่แข็งของกลุ่มเลียงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำห้วยห้าง

 เมื่อบ่ายของวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สัตวบาลของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ไปเยี่ยมชมผลงานการทำไก่ประดู่หางดำแช่แข็งหลังจากที่ปศุสัตว์ได้เข้าไปทำวิจัยส่งเสริมกับกลุ่มเกษตรกรและตอนนี้สามารถได้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังไม่สำเร็จเรายังต้องมีการเพิ่มการเลี้ยงให้พอดีกับตลาด การที่ทำปฏิทินการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจึงมีความจำเป็น ให้สมาชิกเข้าใจสภาวะตลาดที่ช่วงไหนต้องเพิ่มการผลิตและช่วงใหนสะสมพันธุ์ไว้  จะได้มีรายได้ตลอดปี ปัญหาเรืองการนำไก่ไปฆ่าที่โรงเชือดนั้นยังเหนื่อยเพราะเดินทางปีหน้าเราตั้งใจจะมีโรงเชือดไก่ที่ได้มาตรฐานของกลุ่มไว้ ต้องขอแรงใจกำลังการสนับสนุนจากองค์กรอื่นบ้างที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรสู้หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆก็คงยินดีมีส่วนร่วมสนับสนุนให้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ พัฒนาก้าวหน้าเป็นอีกหนึ่งสินค้าคู่กับชุมชนและเพื่อชุมชนวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไปรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้เชิญเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งทั้งหมดเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ดำเนินการกับผู้ที่มีความเสี่ยงจะสัมผัสโรคไข้หวัด ต้องขอขอบพระคุณทีมงานของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเป็นอย่างสูง
 ลุงบุญชวน มะลัยโย มาก่อนเพื่อน
 ปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน 
 ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง
 เจ้าหน้าที่สัตวบาล
 ปศุสัตว์อำเภอ มีกำลังจากท่านนายตำรวจด้วยเป็นพิเศษ ส่วนอาสาปศุสัตว์ท่านอื่นๆก็ทะยอยมาเนื่องจากช่วงนี้มีการทำนาปลูกข้าว และโรงพยาบาลก้เปิดกว้างให้บริการทั้งวันกับอีกหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าสักงาม

 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับเชิญจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าสักงาม ผ่านมาทางอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านว่าอยากให้เข้ามาร่วมประชุมชี้แจงการขอรับบริการจากธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพราะเกษตรกรมีความสนใจมากอยากได้กระบือมาเลี้ยง  เมื่อได้มาร่วมประชุมจึงแนะนำให้ตั้งกลุ่มขึ้นมาตามแนวทางให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะได้บริหารจัดการได้ง่าย แล้วทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะดำเนินการหาแบบความจำนงขอยืมกระบือให้กลุ่มต่อไปตามระเบียบของ ธนาคารโคฯ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงก็เรียบร้อยเป็นที่เข้าใจจึงบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกติดตามลูกเกิดควายธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายจัน รักลีน และปศุสัตว์ตำบลออกปฎิบัติงานเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควายของธนาคารฯ จากการได้ตรวจบัญชีพบว่ามีลูกควายที่ครบกำหนดคืนจำนวน ๔ ตัว จึงได้ดำเนินการออกพื้นที่ตรวจสอบและถ่ายรูปทำประวัติขนาดร่างกาย เพื่อให้คณะกรรมการเตรียมพิจารณาราคาให้เหมาะสมต่อไป

เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจฟาร์มสุกรในพื้นที่ตำบลป่าซาง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลออกเยี่ยมฟาร์มสุกร ของนางทองใบ สิงห์มณี เมื่อบ่ายวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีหนังสือสั่งการจากจังหวัดให้ตรวจสอบการป่วยของสุกรในพื้นที่ หลังจากมีข่าวทางโทรทัศน์การป่วยตายของสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยโรคพีอาร์อาร์เอส ทำให้ทราบว่าในช่วงร้อนจัดๆอาทิตย์ก่อน มีแม่สุกรแท้งลูกไปหลายตัวเหมือนกัน และที่รักษาไม่ทันตายไปสามแม่ได้ดำเนินการจ้างคนงานมาขุดหลุมฝังเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันไม่มีตัวป่วย จึงได้เจาะเลือดส่งตรวจอยู่ระหว่างรอผล
 คอกเป็นคอกที่เเลี้ยงมานานมาก เคยส่งคำขอเป็นฟาร์มมาตรฐานแต่ไม่ผ่าน พักเลี้ยงไปนานตามภาวะตลาด ช่วงนี้ขายลูกสุกรได้ราคาดีจึงเพิ่มแม่หมูทำให้คอกแน่นอาการไม่ค่อยระบาย อีกทั้งยังเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมือง เป็ดปนกกันไปหมดจึงให้คำแนะนำว่าทำให้ได้มาตรฐานฟาร์มจะดีกว่า เพราะไปอบรมมาแล้ว เจ้าของบอกขอคิดดูก่อน
สนับสนุนสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเข้มแข็งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลปี๒๕๕๘

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงงรุ้ง ปฏิบัติงานเยี่ยมแหล่งเรีนรูในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามแผนการพัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการค้นหาฟาร์มที่มีการเลี้ยงดี เป็นต้นแบบที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอีก ๓ แห่ง  อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ประชุมกลุ่มและพิจารณาไว้สามราย และได้จัดหาปัจจัยการผลิตสนับสนุนให้กิจกรรมแหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
 รายที่หนึ่ง นายสิน สมบัติตรา รายที่สองนายกำพล แก้วสาธร  รับกับลูกชาย

 รายที่สามนายอดุลย์ มะลัยโย แม่บ้านรับแทน