วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ติดตามลูกเกิดกระบือในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

 นาสุุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวีงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมนายรัตน์ วังมูล สมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านโป่งหมู่๑๕ ตำบลทุงก่อ ติดตามลูกเกิด ตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมกันได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเชพติซีเมีย  ปรากฎว่าอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านได้นำวัคซีนมาตระเวณฉีดแล้วเรียบร้อย ความทุกตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี ลูกที่เกิดเป็นตัวผู้(๒๖/๙/๒๕๕๙)
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมงานวันอาหารโลก

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปร่วมงานวันอาหารโลกที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ริมกก เชียงราย มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การอาหารโลก อบจ.จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัด เมื่อ วันที่ 24 พย 59 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ มาเป็นประธานเปิดงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ มากล่าวต้อนรับ ท่านตัวแทนFAOมากล่าวความสำคัญของวันอาหารโลก และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายสุรจิตต์ อินทรชิต  มารายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา ของกรมต่างของกระทรวงเกษตร และอีกอาคารเป็นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกร กกลุ่มเกษตรกร สินค้าโอทอปของดีเชียงราย มีอาหารพิ้นเมืองของพี่น้องชนเผ่าในจังหวัดเเชียงรายให้ชิมฟรีตลอดงาน
ท่าน รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มากล่าวต้อนรับ ท่านตัวแทนFAOมากล่าวความสำคัญของวันอาหารโลก ท่านหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มารายงานความเป็นมาของการจัดงาน .
ทีมงานกรมปศุสัตว์นำโดยท่านรองอธิบดี ,ท่านปศุสัตว์เขต ๕ ,ท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศพิธีเปิด

 ทีมงานเชียงรายอาหารปลอดภัยนำโดยท่านกิตติ ทิสกุล จัดนิทรรศการเชียงรายโมเดล