วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

เตรียมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๘

 หลังจากบันทึกข้อมูบสำรวจสัตว์เสร็จ ปศุสัตว์ตำบลสาวสวยของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทั้งสองคน ก็เริ่มเตรียมใบรับรองให้อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับมอบอำนาจให้ฉีดวัคซีนจากปศุสัตว์อำเภอ จะประชุมชี้แจงและจัดสรรวัคซีนในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการในห้วงวันที่ ๑๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้


จันทนา สุขเกษม

รัฐญาพร  สุริยเสน

ข่าวคราวการเรียกเงินคืนของ สตง.กับ อปท.หลายๆแห่งทำเอาการสนับสนุนงบประมาณการฉีดวัคซีนชะงักไปด้วยไม่มีความชัดเจน ดังนั้นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามนโยบายยุทธศาสตร์ปลอดรคพิษสุนัขบ้าในปี ๒๕๖๓ ก็ต้องลุยกันเองแล้วชาวปศุสัตว์ทั้งหลายมันเป็นภาระหน้าที่เรา และไม่มียอมถ่ายโอนยังอยู่ในเงื่อนไข พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า อยู่  ยังไม่ได้รับการแก้ไขประชาชนต้องรับภาระไปก่อนนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น: